Arv & testamente

Hvordan skal din arv fordeles?

Behandlings- og livstestamente

HVIS DU BLIVER ALVORLIGT SYG OG IKKE KAN GIVE BESKED OM DIN HOLDNING TIL BEHANDLING, SKAL LÆGERNE FØLGE DINE ØNSKER I DIT BEHANDLINGSTESTAMENTE.

 

Du kan oprette det, man kalder et behandlingstestamente. Et behandlingstestamente omhandler udelukkende dine ønsker om fravalg af behandling, hvis du skulle komme i en situation, hvor du ikke længere er i stand til at udtrykke din holdning til en behandling.

Det er derfor ikke det samme som et testamente. 

Med et behandlingstestamente gør du klart for læger, sundhedspersonale og dine pårørende, om du vil fravælge behandling i nogle bestemte situationer — nemlig:

  • Livsforlængende behandling, hvis du er såkaldt uafvendeligt døende. Det vil sige, at døden forventes at indtræde inden for dage eller uger.
  • Livsforlængende behandling, hvis du, på grund af svær invaliditet, varigt vil være ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
  • Behandling, som kan føre til din overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af behandlingen kan være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Du kan desuden tilkendegive i behandlingstestamentet, at du ikke ønsker at modtage behandling med brug af tvang efter "Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile".

Det betyder, at du — som udgangspunkt — ikke vil kunne gives livsforlængende behandling ved brug af tvang.

Selvom du har oprettet et behandlingstestamente, er det stadig vigtigt, at du taler med din læge om ønsker vedrørende livsforlængende behandling, herunder hjertestop — og at et eventuelt ønske om fravalg af genoplivning bliver journalført.

Det kræver nemlig en lægelig vurdering for, at behandlingstestamentet skal træde i kraft, og den vurdering er der ikke altid tid til i en akut situation, fx ved hjertestop.

Hvis ikke dit ønske fremgår af din journal, har sundhedspersonale pligt til genoplivning.

Hvornår gælder behandlingstestamentet?

Så længe du er ved bevidsthed og selv kan kommunikere dine ønsker til behandling, er det naturligvis dine aktuelle ønsker, der gælder.

Sådan opretter du et behandlingstestamente

Behandlingstestamentet skal oprettes digitalt og opbevares i et elektronisk register i Sundhedsdatastyrelsen.

Det er dog muligt at oprette et behandlingstestamente manuelt, hvis man ikke har mulighed for at anvende digital selvbetjening.

Fortæl det til dine nærmeste

Husk altid at fortælle dine nærmeste, hvis du opretter et behandlingstestamente.

Hvis du fortryder

Du kan altid fortryde behandlingstestamentet. Et behandlingstestamente kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes. Det kan gøres elektronisk eller ved at kontakte Sundhedsdatastyrelsen.

Opret behandlingstestamente på Sundhed.dk ved at logge ind med NemID

Forskellen på livstestamente og behandlingstestamente

Den 1. januar 2019 blev det muligt at oprette et behandlingstestamente. Et behandlingstestamente giver langt større mulighed for selvbestemmelse end et livstestamente. Hvis man allerede har et livstestamente og ønsker at udvide sine ønsker om fravalg af behandling, skal man oprette et behandlingstestamente, da livstestamentet ikke automatisk bliver omlagt til et behandlingstestamente efter 1. januar 2019.

Livstestamenter

Livstestamenter, som er oprettet i Livstestamenteregisteret inden 1. januar 2019, er fortsat gyldige.

Et livstestamente kan udelukkende indeholde tilkendegivelser om, at man ikke ønsker livsforlængende behandling i en situation, hvor man enten er uafvendeligt døende eller hvor sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så svær invaliditet, at man varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

Det er udelukkende fravalget af livsforlængende behandling som uafvendeligt døende, som skal følges af sundhedspersonen, mens ønsket om  fravalg af livsforlængende behandling som svært invalideret kun er vejledende for sundhedspersonen og skal indgå i dennes overvejelser om behandling.

Sidst opdateret 03.12.2020