Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Børnebørn

Bedsteforældre og børnebørn

Sådan kan du tale med dit barnebarn om alvorlig sygdom i familien

Alvorlig eller livstruende sygdom hos en forælder kan være en voldsom oplevelse for et barn. I den situation kan du som bedsteforælder spille en stor og positiv rolle for dit barnebarn.

Det kan skabe sorg og frygt for fremtiden hos både små og store børn at have en forælder, der er alvorlig syg med fx kræft, sklerose eller blodprop i hjerne eller hjerte.

Det kan være svært at tale om og ensomt at gå rundt med for barnet, hvis forældrene har mindre tid og overskud på grund af sygdommen.

I den situation kan du som bedsteforælder spille en stor og positiv rolle for dit barnebarn.

Du kan give barnet et frirum og hjælpe ved at tale med det om sygdommen, samtidig med at du aflaster forældrene.

Læs også: Derfor er bedsteforældre vigtige

Aftal med forældrene, hvad du skal snakke med barnet om

Det er vigtigt at undgå konflikter i en situation, som i forvejen er svær. Du skal være forældrenes allierede, for at du kan hjælpe dem og dit barnebarn.

Derfor kan du snakke med forældrene om din relation til barnet og om, hvad din rolle skal være, og hvad du skal snakke med barnet om.

Tal så normalt som muligt

Det kan være svært at snakke om alvorlig eller livstruende sygdom med dit barnebarn, fordi du som forælder til et sygt voksent barn måske selv føler sorg og usikkerhed.

Det er vigtigt, at du taler så normalt til barnet som muligt. Men det er også okay, at barnet kan se, at du er påvirket, fordi det handler om et menneske, der betyder meget for jer.

Men vær opmærksom på, at barnet ikke skal føle, at det er dets ansvar at trøste dig.

Læs også: Sådan kan du håndtere angst

Vær ærlig og tal til barnet ud fra dets alder

Fortæl om sygdommen og vær ærlig, men gør det i et sprog, som passer til barnets alder.

Til et toårigt barn er det måske nok at sige: ”Far er blevet syg, så han skal på hospitalet. Der hjælper lægerne ham, de passer godt på ham”.

Et stort barn har sandsynligvis brug for flere detaljer og forstår godt, hvis du fx siger: ”Din far har kræft, og lægerne hjælper ham ved at give ham noget, der hedder kemoterapi, og bagefter opererer de ham”.

Lyt til barnets spørgsmål og besvar dem så ærligt, du kan.

Børn reagerer forskelligt, afhængigt af deres alder

Forbered dig på, at det er forskelligt, hvordan barnet reagerer, afhængigt af hvor gammelt det er.

Et mindre barn kan ikke koncentrere sig ret længe. Det kan fx løbe hen og lege lige efter, at du har fortalt det om alvorlig sygdom.

Det betyder ikke, at nyheden om sygdom ikke gør indtryk, hvis barnet ikke reagerer med det samme. Det tyder snarere på, at barnet ikke kan koncentrere sig længere og skal have tid til at forstå det.

Undgå at dele mere, end barnet spørger til

Mindre børn går ind og ud af sorgen oftere end voksne. Derfor kan mindre børn have spørgsmål eller reaktioner igen senere på dagen. Lyt til de spørgsmål og giv plads til reaktionerne.

Større børn kan lytte i længere tid og har ofte langt flere spørgsmål. De forstår bedre begreber som sygdom og død, og derfor vil de ofte blive mere påvirkede af det, de hører.

Vær opmærksom på, at du giver barnet tilstrækkelig og ærlig information, men undgå at dele mere, end barnet spørger til eller har brug for at vide.

Giv plads til barnets reaktioner

Det er helt naturligt og forventeligt, at dit barnebarn reagerer på forælderens sygdom.

Nogle børn vil reagere på nyheden straks ved enten at vise, hvordan barnet føler, eller kunne tale om det. Andre børn vil måske ændre adfærd, men måske ikke have ord for, hvad der er på spil.

Reaktioner kan fx være:

  • Sorg
  • Vredesudbrud
  • Søvnproblemer
  • Barnet ’går bagud’ i sin udvikling. Det kan fx få brug for ble om natten igen eller at begynde at sove i forældrenes seng igen
  • Koncentrationsbesvær, fx problemer med at følge med i skolen
  • Barnet trækker sig fra venner, fritidsinteresse m.m.
  • Barnet tager for stort ansvar derhjemme for at passe på den syge forælder
  • Barnet trækker sig derhjemme og vil ikke være sammen med sine forældre.

Læs også: Sådan hjælper du dit barnebarn, hvis det føler sig ensomt

Tal med forældrene om barnets reaktioner

Du kan tale med dit barnebarns forældre om, hvordan du oplever barnets reaktioner, og om der er noget, de har erfaring med, er rart for barnet, når det fx er ked af det.

Du kan også tale med barnet om, at du oplever, at barnet ikke har det så godt, og spørge, om det har lyst til fx at spille et spil, tage på tur sammen eller noget helt tredje.

Hvis du får indtryk af, at det, som barnet tumler med, er svært for barnet at tale med sine forældre om, kan det evt. være rart for barnet at få hjælp til at skrive et brev til forældrene om det.

Få hjælp til at skrive et brev til en syg forælder på www.boernetelefonen.dk

Overvej, om du kan aflaste forældrene

Du kan tilbyde forældrene, at barnet kommer i hjem og bliver forkælet hos dig en gang imellem, hvis du har overskud til det. Aftal hvor længe og hvor ofte, I skal gøre det.

Når det er gjort, kan du snakke med barnet om, hvad det har lyst til, at I skal lave sammen, når det er hos dig. Så sætter de voksne rammen, men barnet er med til at fylde den ud.

Barnet kan fx bestemme aftensmad, bål i haven, en tur på legeplads, spille spil, skærmtid eller en tur i biografen, afhængigt af hvad barnet har lyst til, og hvad din økonomi rækker til.

Vær opmærksom på, om barnet tager for meget ansvar

Det er forventeligt, at barnet reagerer og mærker sorg. Men barnet kan risikere at tage for stort et ansvar på sine skuldre og tage for meget hensyn til sin forælder.

Fx kan barnet undlade at fortælle, at det har det svært i skolen eller lade være med at få besøg af legekammerater for at skåne den syge.

Som bedsteforælder har du en distance til barnets hverdag og kan måske nemmere se, at barnet ændrer sig end forældrene, der er sammen med det hver dag og er presset af sygdommen.

Du kan forsøge at støtte og hjælpe barnet, hvis du ser, at dit barnebarn passer mere på sine forældre, end barnet burde.

Det kan du fx gøre ved at tale med dit barnebarn om, hvordan det har det, og om I sammen skal tale med forældrene. Eller ved at tale med forældrene om din bekymring og tilbyde din hjælp, fx til at aflaste dem.

Læs artiklen 'Når børn er pårørende' på Børns Vilkårs  hjemmeside bornsvilkar.dk


Kilde: Børns Vilkår

Sidst opdateret 03.01.2024