Plejebolig og plejehjem

Få hjælp til et godt liv på plejehjem

Frit valg af plejebolig

Er du blevet godkendt til en plejebolig i din egen kommune, kan du søge en tilsvarende bolig i en anden kommune.

Overvejer du at søge en plejebolig i en anden kommune, kan det som udgangspunkt lade sig gøre. Der er nogle betingelser, der skal være i orden, hvis dit ønske skal opfyldes.

Ventelister

Er du blevet visiteret til en plejebolig, kan du blive optaget på en venteliste i den kommune, der har den bolig, som du gerne vil flytte ind i.

Du skal dog være opmærksom på, at kommunen anviser pladser til de personer, der har størst behov for pågældende bolig, og derefter til de personer, som har stået længst på ventelisten. Ventelisten er således ikke en anciennitetsliste.

Kommunen skal oplyse følgende om ventelister til plejebolig:

  • Antal personer på venteliste
  • Gennemsnitlig ventetid
  • Om de ventende kommer fra hjemkommunen eller en anden kommune
  • Konsekvenser af at sige nej til et botilbud
  • Om der er givet afslag til udefrakommende om at komme på ventelisten

Dobbelt visitation

Du kan få en plejebolig i en anden kommune end din nuværende bopælskommune, hvis tilflytningskommunen også vurderer, at du har behov for den type bolig. Det betyder, at du skal igennem en såkaldt dobbelt visitation.

Hvis du godkendes af din bopælskommune, sender denne ansøgningen til den kommune, som du ønsker at flytte til.

Tilflytningskommunen skal behandle din ansøgning på samme vilkår som en ansøgning fra kommunens egne borgere.

Få svar på dine spørgsmål om de nyeste satser, love og ændringer på ældreområdet i håndbogen Værd at vide. Bogen kommer i en ny udgave hvert år.

Har du ingen særlig tilknytning til den ønskede kommune, kan kommunen i særlige tilfælde afslå optagelse på ventelisten. Det kan være af hensyn til at tilbyde kommunes egne borgere et passende tilbud

Tilflytningskommunen kan ikke afslå optagelse på ventelisten, hvis dit ønske om flytning sker på baggrund af, at du:

  • Vil bevare en tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytningskommunen (børn, søskende, ægtefælle, samlever eller andre med nær tilknytning til ansøgeren). Der stilles ikke krav om egentlig slægtskab. 
  • Har en bestemt religiøs tro og gerne vil bo sammen med andre, der deler din tro.
  • Gerne vil bo i en særlig bolig, beregnet for personer, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre.
  • Søger en bolig, der har et særligt tegnsprogmiljø for døve/døvstumme.
  • Søger en bolig, der er indrettet til blinde.

Få styr på regler, love og muligheder inden for boligområdet i håndbogen "Værd at vide"

Plejeboliggarantien

Alle kommuner skal tilbyde en plejebolig højst to måneder efter, at du er blevet visiteret til den.

Læs i håndbogen "Værd at vide" om plejeboliggaranti

Du skal dog være opmærksom på, at der ikke er plejeboliggaranti, hvis du kun ønsker at komme på et bestemt plejehjem eller plejecenter.

Hvis du bliver tilbudt en bolig og siger nej til den, begynder en ny to måneders garanti.

Læs i håndbogen "Værd at vide" om, hvad en ældrebolig er

Plejehjemsoversigten

På Plejehjemsoversigten kan du få et overblik over de enkelte plejehjem i Danmark. Hjemmesiden giver blandt andet indblik i plejehjemmenes værdier, aktiviteter og faciliteter.

Gå til Plejehjemsoversigten.dk

Sidst opdateret 10.05.2019