Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjælpemidler

Få hjælp til selv at klare hverdagens gøremål

Aktiviteter på dagcentre

I din kommune finder du dagcentre eller daghjem, hvor du kan være sammen med andre om aktiviteter.

Som du kan læse herunder, er det forskelligt, hvem dagcentre og daghjem henvender sig til.

Dagcentre

De fleste dagcentre er åbne for alle pensionister. Hvis du lyst til at besøge et dagcenter, skal du kontakte din kommune. Du skal som regel betale et mindre beløb for at deltage i aktiviteterne, og mange steder er mad og drikke inkluderet i gebyret.

Få svar på dine spørgsmål om de nyeste satser, love og ændringer på ældreområdet i håndbogen Værd at vide. Bogen kommer i en ny udgave hvert år.

Der findes også dagcentre for særlige grupper, fx blinde, hørehæmmede eller psykisk syge. Disse dagcentre kræver visitation fra kommunen.

Du beslutter aktiviteterne

Det er dig, der sammen med dagcentrets ledelse drøfter og beslutter centrets aktiviteter. Det kan være:

  • Foredrag
  • Film
  • Motion
  • Kreative aktiviteter
  • Udflugter m.m.

Et vigtigt formål med at komme på dagcenteret er, at du øger og bevarer dine muligheder for at klare dig selv. For eksempel ved at træne din krop og vedligeholde dine funktionsevner. Et dagcenter er også med til at udvide din vennekreds og modvirke ensomhed.

Du kan søge transport

Kommunen kan i et vist omfang tilbyde individuel transport til dagcentre eller henvise dig til at søge tilskud efter reglerne om personlige tillæg. Det gælder, hvis du ikke selv kan tage bus, tog eller køre selv.

Daghjem

Daghjem er for pensionister med fx stærkt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Daghjemmene giver hjælp og støtte til at kunne deltage i socialt samvær og aktiviteter.

En plads i daghjem kræver visitation fra kommunen og gives ofte for at støtte en ægtefælle eller samlever.

Aktiviteter og støtte

I daghjemmet kan du deltage i forskellige aktiviteter, få træning og støtte til personlig pleje. I daghjemmet bliver der serveret mad og drikkevarer.

Da daghjem er for mennesker med behov for pleje, vil der være tilknyttet kørselsordning. Det vil normalt være i form af fællestransport i minibusser.

Få information i din kommune

Du kan få information om dagcentre eller daghjem på din kommunes hjemmeside eller ved at ringe til visitatoren i kommunen.

Sidst opdateret 24.11.2023