Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjælpemidler

Få hjælp til selv at klare hverdagens gøremål

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Du kan få brug for hjælpemidler, hvis den fysiske eller psykiske funktionsevne bliver varigt nedsat. Hjælpemidler inddeles i to kategorier.

I loven, der omhandler økonomisk støtte til hjælpemidler, er hjælpemidler opdelt i to kategorier – hjælpemidler og forbrugsgoder.

Der er forskel på, hvor meget du kan få i støtte i de to kategorier.

Hvad er hjælpemidler?

Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet kun med det formål at afhjælpe varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det kan fx være en kørestol eller en rollator. Den slags hjælpemidler kaldes tekniske hjælpemidler. Tekniske hjælpemidler skal leveres tilbage til kommunen, når du ikke skal bruge dem mere.

Udover tekniske hjælpemidler er der de hjælpemidler, som kaldes for kropsbårne hjælpemidler. Det er fx ortopædiske sko, indlæg og proteser.

Den type hjælpemidler skal ikke leveres tilbage til kommunen igen.

Det du skal leve op til for at få et hjælpemiddel

For at få bevilliget et hjælpemiddel af kommunen skal din fysiske eller psykiske funktionsevne være varigt nedsat, og hjælpemidlet skal:

  • i væsentlig grad afhjælpe varige følger af nedsat funktionsevne
  • i væsentlig grad lette tilværelse i dagligdagen — eller 
  • være nødvendig for, at du kan gå på arbejde.

Hvis kommunen bevilliger et hjælpemiddel, dækker de udgifterne til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel af den type, du har brug for. Der kan dog være egenbetaling på visse hjælpemidler – så det er ikke alle hjælpemidler, der er 100 procent tilskud på. Fx ortopædiske sko.

Læs også: Sådan søger du om et hjælpemiddel

Hvad er forbrugsgoder?

Forbrugsgoder er ikke fremstillet specifikt med det formål at afhjælpe en nedsat funktionsevne – men de kan i nogle tilfælde udgøre den hjælp eller støtte, man har behov for, hvis man har varigt nedsat funktionsevne.

Forbrugsgoder er produkter, som kan købes i mere eller mindre almindelige forretninger. De har i princippet hele befolkningen som målgruppe. Det kan fx være en elevationsbund til en seng eller en scooter.

Du skal opfylde de samme betingelser for at få bevilliget et forbrugsgode, som du skal for at få bevilliget et hjælpemiddel.

Støtte til forbrugsgoder afhænger af graden af nedsat funktionsevne

Hvis kommunen bevilliger et forbrugsgode til dig, dækker de 100 procent af anskaffelsesudgifterne til det bedst egnede og billigste produkt af den type, du har brug for – hvis forbrugsgodet udelukkende tjener til at afhjælpe nedsat funktionsevne.

Hvis forbrugsgodet kun delvist tjener til at afhjælpe nedsat funktionsevne, kan du få støtte i form af 50 procent af prisen på det bedst egnede og billigste produkt.

Læs mere om bevillig af hjælpemidler og forbrugsgoder i håndbogen ”Værd at vide”


Kom godt på pension

Støt sagen og få fordele

Ældre Sagen er en almennyttig forening for 960.000 danskere ligesom dig.
Vi kæmper for et Danmark, der er trygt for os alle at blive ældre i.

Som medlem støtter du det politiske arbejde, og du får:

• Rabat i mere end 2.800 butikker

• Gratis juridisk rådgivning

• Gode råd om pension, tilskud mm.

Alle over 18 år kan blive medlem af Ældre Sagen og støtte op om en god alderdom for alle i Danmark.

Sidst opdateret 19.12.2023