Hjælpemidler

Få hjælp til selv at klare hverdagens gøremål

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Du kan få brug for hjælpemidler, hvis den fysiske eller psykiske funktionsevne bliver varigt nedsat. Hjælpemidler inddeles i to kategorier.

 

I loven, der omhandler økonomisk støtte til hjælpemidler, er hjælpemidler opdelt i to kategorier – hjælpemidler og forbrugsgoder.

Der er forskel på, hvor meget du kan få i støtte i de to kategorier.

Hvad er hjælpemidler?

Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet kun med det formål at afhjælpe varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det kan fx være en kørestol eller en rollator. Den slags hjælpemidler kaldes tekniske hjælpemidler. Tekniske hjælpemidler skal leveres tilbage til kommunen, når du ikke skal bruge dem mere.

Udover tekniske hjælpemidler er der de hjælpemidler, som kaldes for kropsbårne hjælpemidler. Det er fx ortopædiske sko, indlæg og proteser.

Den type hjælpemidler skal ikke leveres tilbage til kommunen igen.

For at få bevilliget et hjælpemiddel af kommunen skal den fysiske eller psykiske funktionsevne være varigt nedsat, og hjælpemidlet skal:

  • i væsentlig grad afhjælpe varige følger af nedsat funktionsevne
  • i væsentlig grad lette tilværelse i dagligdagen — eller 
  • være nødvendig for, at du kan gå på arbejde.

Hvis kommunen bevilliger et hjælpemiddel, dækker de udgifterne til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel af den type, du har brug for. Der kan dog være egenbetaling på visse hjælpemidler – så det er ikke alle hjælpemidler, der er 100 pct. tilskud på. Fx ortopædiske sko.

Læs også: Sådan søger du om et hjælpemiddel

Hvad er forbrugsgoder?

Forbrugsgoder er ikke fremstillet specifikt med det formål at afhjælpe en nedsat funktionsevne – men de kan i nogle tilfælde udgøre den hjælp eller støtte, man har behov for, hvis man har varigt nedsat funktionsevne.

Forbrugsgoder er produkter, som kan købes i mere eller mindre almindelige forretninger. De har i princippet hele befolkningen som målgruppe. Det kan for eksempel være en elevationsbund eller et el-køretøj.

Du skal opfylde de samme betingelser for at få bevilliget et forbrugsgode, som du skal for at få bevilliget et hjælpemiddel.

Hvis kommunen bevilliger et forbrugsgode til dig, dækker de 100 pct. af anskaffelsesudgifterne til det bedst egnede og billigste produkt af den type, du har brug for – hvis forbrugsgodet udelukkende tjener til at afhjælpe nedsat funktionsevne.

Hvis forbrugsgodet kun delvist tjener til at afhjælpe nedsat funktionsevne, kan du få støtte i form af 50 pct. af prisen på det bedst egnede og billigste produkt.

Læs mere om bevillig af hjælpemidler og forbrugsgoder i håndbogen ”Værd at vide”

Kom godt på pension

Støt sagen og få fordele

Ældre Sagen er en almennyttig for 900.000 danskere ligesom dig.
Mange betragter os som en slags fremtidssikring eller fagforening, hvis du snart skal på pension eller allerede er på pension – fordi vi sørger for overblik over din økonomi, og vi kæmper for et Danmark, der er trygt for alle at være ældre i.

Som medlem bakker du op om den gode sag, og du får:

• Rabat i mere end [Variabel:antal-butikker] butikker

• Gratis juridisk rådgivning

• Gode råd om pension, tilskud mm.

Sidst opdateret 22.01.2021