Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

Tjekliste til fuldmagter

Der er flere ting, som vil være gode at overveje, før du opretter en fuldmagt.

Der er flere ting, som vil være gode at overveje, før du opretter en fuldmagt. Det gælder både, hvis du bruger Ældre Sagens pårørendefuldmagter, og hvis du får advokathjælp til at oprette fuldmagten.

Herunder er der nogle vigtige emner til overvejelse.

1. Tillid

 • Vil der kunne opstå mistro, misundelse eller lignende i forhold til den, du giver fuldmagt?
 • Har du talt med dine pårørende og forklaret, hvorfor du ønsker at oprette fuldmagt? 
 • Er den pågældende person (fuldmægtigen) interesseret i at varetage dine forhold i henhold til en fuldmagt? 

2. Økonomi

Skal den pågældende person (fuldmægtigen) træffe alle beslutninger angående din økonomi?

 • Betale dine regninger eller tilmelde dig en betalingsordning?
 • Kontrollere din pension, boligstøtte, skat mv.?
 • Kunne give gaver, arveforskud?
 • Er personen i stand til det?

3. Personlige forhold

Skal fuldmægtigen kunne handle og træffe beslutninger angående dit helbred og andre personlige forhold? Det vil sige fx:

 • Kontakte kommunen angående dine behov for praktisk hjælp i hjemmet (rengøring, indkøb mv.)?
 • Søge kommunen om eventuel ældrebolig eller plejebolig?
 • Tage kontakt til din læge og få aktindsigt i dine helbredsforhold, give samtykke til eller afslag på behandling?

4. Er aftalen klar

Er I enige om, hvornår fuldmagten skal træde i kraft og eventuelt ophøre?

 • Er det op til den pågældende person, der skal handle på dine vegne?
 • Sker det efter samråd i din familie?
 • Har du tillid til, at den pågældende person (fuldmægtigen) selv kan træffe fornødne beslutninger i forbindelse med brugen af fuldmagten?

5. Flere fuldmægtige?

Hvem skal træde til, hvis din fuldmægtig bliver forhindret?

 • Skal fuldmægtigene kunne handle hver for sig?
 • Skal der indsættes en subsidiær fuldmægtig?

Sidst opdateret 18.04.2024