Tilbud på fuldmagt

Rabat

500 kr. rabatten er fratrukket medlemsprisen.

Medlemspris

2.250 kr. normalpris 2.750 kr. inkl. moms. Er I et par, der begge ønsker at oprette næsten enslydende fuldmagter, vil fuldmagt nr. to koste kr. 500 ekstra inkl. moms.

Prisen inkluderer

At advokaten pr. telefon eller e-mail besvarer de spørgsmål, som du måtte have om fuldmagter.

Gebyr

Når fuldmagten skal vedkendes for notaren, er der et notargebyr på 300 kr.

Samarbejdspartner

Advokat Ulrik Grønborg
Århus C + Online

Vis tilbud på kort

Bliv medlem

Er du ikke medlem af Ældre Sagen?
- så meld dig ind her

Info om partner

Advokat Ulrik Grønborg
Ryesgade 31, 8000 Århus C
Tlf.: 86 18 68 46
E-mail: ug@mittestamente.dk
Web: Gå til hjemmesiden

Bestil fuldmagt

Kontakt Ulrik Grønborg for udfærdigelse af fuldmagt (fremtidsfuldmagt), herunder besvarelse af spørgsmål via telefon eller e-mail, samt hjælp med digital registrering af fuldmagten.

Bemærk

Oplys dit medlemskab af Ældre Sagen. 

Fuldmagt

Med en fuldmagt giver du en person ret til at handle på dine vegne og varetage dine interesser. Det kan være nyttigt i tilfælde af eksempelvis sygdom. Siden 2017 har det været muligt at få registreret en såkaldt ”fremtidsfuldmagt”, hvor du kan udpege en eller flere personer, som du har tillid til, som dine fuldmægtige.

Du kan få advokathjælp til oprettelse af en individuelt udformet fremtidsfuldmagt, såfremt du er medlem af Ældre Sagen. 

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt:

  1. Oplys advokaten om fuldmægtigens navn m.v. via et særligt spørgeskema online eller telefon. Anfør ved bestillingen (under “særlige bemærkninger”), hvis I er et ægtepar eller samlevende par, der ønsker 2 enslydende fuldmagter.

  2. Herefter udfærdiger advokaten et udkast til fuldmagt, som kan blive drøftet nærmere pr. telefon.
  3. Når fuldmagten er som ønsket, og alle spørgsmål er besvaret, skal den underskrives og registreres på en særlig måde.

    Fremtidsfuldmagter skal signeres med NemID, hvorefter du skal møde op og vedkende dig den hos den lokale retskreds’ notar. Advokaten vejleder dig herom og tager hånd om den digitale registrering.

    Er du fritaget for brug af NemID, kan advokaten vejlede dig om, hvordan fuldmagten i så fald oprettes.

Læs mere om fuldmagter