Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Styrket indsats for beboere med demens

Flertallet af plejehjemsbeboere lider af en demenssygdom og kræver derfor særlig opmærksomhed.

På landets plejehjem har to tredjedele af beboerne i dag en demenssygdom, og det tal vil stige de kommende år. Ældre med demens bliver mere og mere plejekrævende, efterhånden som deres sygdom udvikler sig.

Ældre Sagen kæmper for en styrket indsats for beboere med demens på landets plejehjem. Blandt andet bør der ske et generelt kompetenceløft på demensområdet hos medarbejdere på landets plejecentre.

Efteruddannelse til medarbejdere

Alle ansatte, der arbejder med demens, bør have tilbud om efteruddannelse, mener Ældre Sagen. Samtidig er der behov for at styrke demens som indsatsområde i social- og sundhedsuddannelserne og i sygeplejeuddannelsen.

Der er store forskelle i den behandling, pleje og omsorg, mennesker med demens modtager. Det er derfor afgørende, at der sker en fortsat indsats for at udbrede kendskabet til den gode praksis.

Gennem efteruddannelse og udbredelse af viden og metoder kan vi sikre den bedst mulige pleje og omsorg.

Læs også: Flere medarbejdere på landets plejecentre

Ledsager ved lægebesøg

Mange steder sender plejehjemmet beboere med demens alene afsted til læge og hospital uden en kompetent ledsager.

Typisk kan beboerne ikke redegøre for deres situation, hvilket skaber utryghed for den enkelte og giver store problemer for sundhedsvæsenet, som ikke kan give de ældre den relevante behandling.

Med flere medarbejdere til stede vil det være muligt at ledsage beboere med demens, når de skal til læge, tandlæge eller hospital.

Læs også: Fast tilknyttede læger på plejehjem

Sidst opdateret 09.10.2017