Alle skal have en pensionsordning

Pension

Styrk pensionssystemet i Danmark

Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste, men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden.

Det danske pensionssystem er godt, men der er udfordringer, der gør, at det skal justeres.

For det første vil der også i fremtiden være en gruppe pensionister, der ikke selv har sparet op.

For det andet risikerer vi, at der er flere mennesker med lav- og mellemstor løn, der stopper med selv at spare op, fordi deres pensionsopsparing betyder, at de får mindre i folkepension.

Juster Danmarks pensionssystem

De to problemer hænger sammen, og Ældre Sagen har et forslag, der løser dem begge.

Forslaget sikrer, at alle har en pensionsordning i alderdommen, der kan supplere folkepensionen. Samtidig med, at det kan betale sig selv at spare op i en pensionsordning.

Alle skal have en pensionsordning

De arbejdsmarkedsbaserede pensionsordninger omfatter ikke alle, og der er en stor gruppe, der ikke selv sparer op til deres pension.

Når de går på pension vil de stort set ikke have anden indkomst end folkepension og ATP. De får det økonomisk hårdt sammenlignet med dem, der har indbetalt til en pensionsordning gennem et helt arbejdsliv.

Ældre Sagen foreslår, at alle skal spare op, og at staten hjælper dem, der ikke selv har økonomisk mulighed for at spare op.

Synspunkt: Alle skal have en pensionsordning

Det skal kunne betale sig at spare op

Der er mange med små og mellemstore indkomster, der oplever, at det ikke kan betale sig for dem at indbetale til en pensionsordning, fordi de som pensionister bliver modregnet i folkepensionen.

Derfor er der en risiko for, at de mister motivationen til at spare op til pensionen, så den brede opbakning til arbejdsmarkedspensionerne forsvinder.

Halvér modregning i pensionstillægget

Modregningen kalder man samspilsproblemet mellem egen pensionsordning og offentlige ydelser.

Ældre Sagen foreslår at løse problemet ved at halvere modregningen i pensionstillægget, så det igen kan betale sig for de fleste at indbetale til en pensionsordning.

Synspunkt: Halvér modregning i pensionstillæg

Tillæg til folkepensionen bliver overflødige

Når alle med tiden selv har en pensionsordning, har de ikke længere behov for ældrecheck eller andre tillæg til folkepensionen.

Derfor kan samspilsproblemet løses, samtidig med at vi hjælper restgruppen.

Bevar folkepensionen

Folkepensionen er en afgørende indkomst for rigtig mange folkepensionister, og det bliver den ved med at være.

Justeringen, som Ældre Sagen foreslår, skal ikke erstatte folkepensionen, men supplere den.

Synspunkt: Bevar folkepensionen

Læs også: Hvad er folkepension


 

Sidst opdateret 09.01.2019