Alle skal have en pensionsordning

Pension

Pensionsordning til alle

Danmark har et af verdens bedste pensionssystemer. Men for nogle store grupper betyder deres pensionsopsparing, at de bliver trukket i tillæg som ældrecheck og varmetillæg. Og dem, der ikke har sparet op i en pensionsordning, vil i fremtiden få en dårligere økonomi end dem, der har sparet op. Derfor foreslår Ældre Sagen at justere pensionssystemet.

De arbejdsmarkedsbaserede pensionsordninger er ikke for alle. Der er en stor gruppe, som stort set ikke vil have anden indkomst end folkepension og ATP, når de bliver pensionister.

Pensionister uden pensionsordning får det hårdt økonomisk, det gør samfundet også, der skal forsørge dem. Det betyder også pensionister med meget forskellig økonomi.

Den anden udfordring er, at der er mange, for hvem det reelt ikke kan betale sig at spare op i en pensionsordning. Det gælder mennesker med lille og mellemstor løn.

Derfor er der behov for ændringer, hvis danskernes opbakning til pensionssystemet skal bevares.

Læs Ældre Sagens synspunkt: Alle skal have en pensionsordning

Ældre Sagen foreslår at justere

Ældre Sagen foreslår at justere pensionsområdet med disse hovedelementer:

Dem, der ikke i forvejen har en tilstrækkelig pensionsopsparing, skal spare op i en pensionsordning, der sikrer en livsvarig pension på ca. 68.000 kroner om året.

Det vil give alle en forsørgelse, og på sigt give alle en pensionsordning. Det vil forenkle den offentlige pension og gøre en række tillæg overflødige.

Ikke alle danskere har dog råd til at indbetale til en pensionsordning. For nogle af dem, fx mennesker på overførselsindkomster, må staten træde til og yde et væsentligt bidrag.

De store grupper med lav- og mellemlønninger (fx brandmænd, lærere og sygeplejersker) med en pensionsordning, bliver beskattet og modregnet i sociale ydelser, når de skal til at hæve deres pensionsopsparing.

Derfor foreslår Ældre Sagen, at modregningen i pensionstillægget halveres. Det vil være tilstrækkeligt til, at de fleste vil fortsætte med at indbetale til en pensionsordning.

Vi bevarer folkepensionen

Den justering af pensionssystemet, som Ældre Sagen foreslår, skal ikke erstatte folkepensionen.

Den skal bevares, da folkepensionen langt ind i dette århundrede vil være den afgørende indkomst for rigtig mange folkepensionister.

Læs mere: Hvad er folkepensionen

Sidst opdateret 14.02.2017