Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Demens

Et værdigt liv med demens

Demensalliancen

Fire aktører arbejder for at gøre Danmark til et foregangsland for demens.

Ældre Sagen, FOA, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen danner tilsammen Demensalliancen.

Som del af Demensalliancen arbejder Ældre Sagen for et demensvenligt Danmark, hvor ingen er alene med demens. Målet er klart – vi ønsker at være med til at sikre 98 demensvenlige kommuner. 

Læs Demensalliancens vision for et demensvenligt Danmark

Derfor etablerede Demensalliancen tilbage i 2014 ”Det Nationale Demensrum”, der er et udviklingsrum for kommuner, der ønsker at styrke den lokale demensindsats. Som del af Demensrummet mødes de deltagende kommuner flere gange om året på såkaldte demenscamps, hvor de kan dele erfaringer og gensidigt idéudveksle og sparre på hinandens lokale indsatser og koncepter på demensområdet. Her har de også mulighed for at modtage viden og inspiration fra eksperter og fagfolk. 

Demensrummet er et unikt udviklingsrum. Med fokus på nytænkning, videndeling og sparring på tværs af kommuner, sektorer og faggrupper, vil vi sammen finde, forstærke og formidle de bedste løsninger til personer med demens, pårørende, personale, byer og boliger.

Læs mere på Demensalliancens hjemmeside

Sidst opdateret 22.01.2024