Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Vi skal kunne være en del af arbejdsmarkedet, så længe vi kan og vil.

Ældre Sagens forslag til livsfasepolitik

Alle virksomheder bør udarbejde en livsfasepolitik til gavn for både virksomheden og dens medarbejdere

Ældre Sagen opfordrer til, at alle arbejdspladser udarbejder en livsfasepolitik til gavn for både arbejdspladsen og medarbejderne.

Ældre Sagens forslag til elementer i en livsfasepolitik omfatter bl.a.:

  • Fleksible arbejdsvilkår
  • Livsfasesamtaler

Fleksible arbejdsvilkår

Behov og ønsker til arbejdslivet er individuelle. Nogle ønsker at arbejde på uændrede vilkår hele arbejdslivet, mens andre i perioder af livet ønsker enten at gå op eller ned i tid, få mere fleksible arbejdstider, mulighed for lejlighedsvise hjemmearbejdsdage eller ændrede arbejdsfunktioner.

Individuelle aftaler om sådanne fleksible arbejdsvilkår kan være med til at sikre, at medarbejdere bliver på arbejdspladsen på trods af de livsomstændigheder, som kan opstå og ændre sig gennem livet. Når der fx opstår sygdom i familien, bliver man ikke bliver nødt til at sige sit job op for at kunne være pårørende.  

For erfarne medarbejdere, der er i de sidste år af arbejdslivet, vil en aftale om fleksible arbejdsvilkår kunne gøre det muligt at fortsætte længere tid på arbejdsmarkedet. Dette kan i rigtig mange tilfælde være værdifuldt for både virksomheden og for medarbejderen. Medarbejderens viden og erfaring bliver på den måde på arbejdspladsen.

En arbejdsplads vil ikke altid kunne imødekomme en medarbejders ønsker om eksempelvis nedsat arbejdstid eller hjemmearbejdsdage. Det er derfor vigtigt, at både medarbejdere og arbejdsgivere på baggrund af en livsfasepolitik er åbne for at finde løsninger, der er til alles bedste.

Læs også: Flere arbejder allerede længere

Livsfasesamtaler som en del af udviklingssamtalen

Ældre Sagen anbefaler, at arbejdspladsen skaber et rum for at tale de ændringer i livet, der kan påvirke vores arbejdsliv.

Det kan være ved at indføre livsfasesamtaler, fx som led i en udviklingssamtale eller som en særskilt aftalt samtale.

Samtalen kan handle om de gradvise eller mere pludselige ændringer i den enkeltes behov, ønsker og forudsætninger, der kan opstå i løbet af arbejdslivet.

Åbenhed og dialog medvirker til, at både arbejdsgiver og medarbejder i tide kan forventningsafstemme og hvis det vurderes muligt indgå en aftale om ændringer i opgaver, arbejdstid eller andre arbejdsvilkår.

Formålet er at sikre, at arbejdspladsen kan være på forkant i forhold til fx at planlægge god overlevering eller forskydning af arbejdsopgaver således at både virksomheden, den pågældende medarbejder og dennes kolleger kan tilpasse sig de aftalte ændringer på en god måde. 

Efteruddannelse og medarbejderudvikling

Gode muligheder for efter- og videreuddannelse kan være med til at sikre, at man udvikles og udfordres, så længe man er på arbejdsmarkedet.

Samtidig er livslang læring og udvikling med til at bevare ens værdi på arbejdsmarkedet og i den pågældende virksomhed.

Ældre Sagen opfordrer ledelsen på arbejdspladsen til at huske erfarne medarbejdere, når der tilbydes efter- og videreuddannelse.

Ældre Sagen opfordrer samtidig erfarne medarbejdere til at kæmpe for at få den fornødne efter- og videreuddannelse, så man bevarer sin værdi på arbejdsmarkedet.

 

Opret stillinger på fleksible vilkår

Ældre Sagen opfordrer arbejdspladserne til at oprette stillinger, hvor det er muligt med en mere fleksibel tilknytning.

Danske arbejdspladser tilbyder i stigende grad fleksibilitet til medarbejderne - både som led i en livsfasepolitik og i en fastholdelsesstrategi.

Men når den pågældende medarbejder vælger at forlade arbejdspladsen, så tilbydes den samme stilling ikke til en ny medarbejder. Det er en ekstra overvejelse værd.

Ældre Sagen modtager mange henvendelser fra medarbejdere, der gerne ville være blevet på arbejdspladsen, hvis de havde fået mulighed for at blive på samme vilkår, som den kollega der er stoppet. 

 

Læs også: Svært at få arbejde igen

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Se mærkesagen

Sidst opdateret 06.05.2024