Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Et godt arbejdsliv og værdig tilbagetrækning

Personalepolitik for alle aldre

Virksomheder skal føre personalepolitik, der tager højde for vores forskellige livsfaser.

Vi bliver længere og længere på arbejdsmarkedet.

Dels fordi flere af os kan og vil arbejde længere, men også fordi folkepensionsalderen stiger i takt med, at vi lever længere.

Medarbejdere kan have meget varierende behov, ønsker og forudsætninger, bl.a. afhængigt af hvor de er i livet.

En god og attraktiv arbejdsplads bestræber sig på at rumme og tage højde for dette.

Læs også: Flere arbejder allerede længere

Tænk livsfasepolitik

Ældre Sagen opfordrer til, at alle arbejdspladser har en livsfasepolitik.

En livsfasepolitik er en helhedsorienteret personalepolitik, hvor der så vidt muligt tages hensyn til medarbejdernes forskellige ønsker, behov og forudsætninger i de forskellige faser i arbejdslivet.

Ældre Sagens forslag til elementer i en livsfasepolitik omfatter bl.a.:

  • Fleksible arbejdsvilkår – såsom mulighed for at gå op og ned i arbejdstid, fleksible arbejdstider, mulighed for at aftale hjemmearbejdsdage, indførelse af familieomsorgsdag – også kaldet Bedstes 1. sygedag – og muligheder for at ændre jobfunktion
  • Livsfasesamtaler – fx som et element i udviklingssamtalen eller som en særskilt samtale
  • Mulighed for efter- og videreuddannelse hele arbejdslivet

Fleksibilitet og åbenhed i forhold til at finde løsninger, der både tilgodeser arbejdspladsens og den enkelte medarbejders ønsker, behov og forudsætninger er centralt i en livsfasepolitik.

Læs også: Ældre Sagens forslag til en livsfasepolitik

Vores behov varerier i løbet af livet

Behovene for at skrue op og ned for tempo og ambitioner varierer gennem arbejdslivet. Det bør arbejdspladsernes personalepolitik så vidt muligt tilgodese. Det har ikke nødvendigvis noget med alder at gøre.

Den enkeltes ønsker, behov og forudsætninger er meget individuelle og vil variere over tid. Fx kan småbørnsforældre have andre behov end personer sidst i arbejdslivet, mens personer med syge eller svækkede pårørende i en periode kan have helt andre behov.

Læs også: Pårørende gør en stor indsats

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Se mærkesagen

Sidst opdateret 22.02.2024