Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Vi skal kunne være en del af arbejdsmarkedet, så længe vi kan og vil.

Svært at få arbejde igen

Seniorer kan have sværere ved at få arbejde igen, når de først er blevet ledige.

Ledigheden blandt seniorer er ikke højere end for andre aldersgrupper.

Men hvis man som senior først er blevet arbejdsløs, er det sværere at få arbejde igen.

Ifølge tal fra Jobindsats.dk var andelen af langtidsledige personer i forhold til alle ledige i januar 2024 på 20,4 pct. blandt de 65+årige og 16,5 pct. blandt de 60-64-årige. Det tilsvarende tal for alle aldersgrupper var 13,8 pct.

Tal fra undersøgelsen 'Ledighed blandt seniorer' fra februar 2023, der lavet af Danmarks Statistik på vegne af Ældre Sagen, viser, at 32,7 pct. af de ledige seniorer, som har trukket sig tilbage, angiver, at ledighed delvis var årsagen til deres tilbagetrækning. 27 pct. svarer, at det var den direkte årsag.

Læs mere: Hele undersøgelsen 'Ledighed blandt seniorer'

Seniorer søger mange job

Undersøgelsen 'Ledighed blandt seniorer', der er lavet af Danmarks Statistik på vegne af Ældre Sagen i februar 2023, viser også, at ledige seniorer sender flere ansøgninger, men kommer til færre samtaler sammenlignet med 30-54-årige.

En senior skal i gennemsnit sende 8,5 ansøgninger for at blive indkaldt til en samtale. Det tilsvarende tal for de 30-54-årige er 6,4 ansøgninger.

Undersøgelser fra SeniorArbejdsliv dokumenterer, at alder har en negativ betydning, når arbejdsgiver bliver bedt om at vælge imellem ansøgere med forskellig alder, etnicitet og køn.

Blandt de tre faktorer er stigende alder suverænt den, der i højst grad nedsætter lysten til at ansætte.

Læs mere om alders betydning for ansættelse i undersøgelse fra Århus Universitet

Læs mere om forskningen om alders betydning hos SeniorArbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Se mærkesagen

Sidst opdateret 13.05.2024