Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Tillæg og tilskud

Offentlige tilskud og tillæg du kan søge

Det skal du vide om varmechecken

Hvad er reglerne, og hvordan søger du om varmechecken, hvis du ikke har fået den udbetalt? Læs om regler og kriterier for varmechecken.

 

Den 10. august 2022 blev varmechecken udbetalt til over 400.000 husstande, som opfylder kriterierne for at få checken.

Sådan søger du om varmecheck, hvis du ikke har fået varmechecken udbetalt

Hvis du mener, du opfylder betingelserne for at få varmechecken, men ikke har modtaget den, kan du nu ansøge om udbetaling på Energistyrelsens ansøgningsportal.

Ansøgningsportalen er åben fra den 14. marts og frem til den 9. maj 2023.

Gå til Energistyrelsens ansøgningsportal www.varmecheck.dk

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, skal du ansøge på en særlig blanket, som kan printes ud fra ansøgningsportalen fra den 14. marts 2023.

Hvis du ikke har mulighed for at printe blanketten ud selv, kan du fra samme dato kontakte Energistyrelsens hotline på telefon 5167 4313 og få den tilsendt med brevpost. Du kan også ringe til hotlinen, hvis du har spørgsmål til varmechecken.

Sammen med ansøgningen skal du indsende dokumentation for, at din husstand opfylder kriterierne, som er nævnt nedenfor.

Læs bekendtgørelsen om at ansøge om varmecheck på www.retsinformation.dk

Læs mere om at ansøge om varmecheck på www.varmecheck.dk 

I april 2022 vedtog Folketinget en lov om at udbetale en varmecheck på 6.000 kroner, hvis din bolig bliver opvarmet med en af de opvarmningsformer, der har oplevet de største prisstigninger i 2021-2022.

Læs mere om regler og kriterier for varmechecken herunder. 

Hvor stor er varmechecken?

Varmechecken er på 6.000 kroner, og det er et skattefrit engangsbeløb.

Hvem får varmechecken?

Hvis du er blandt de cirka 419.000 husstande, der har en samlet indtægt under 650.000 kroner, og som opvarmer boligen med en af de opvarmningsformer (se opvarmningsformerne herunder), der har oplevet de største prisstigninger, kan du have ret til varmecheck.

Der kan kun udbetales ét tilskud pr. husstand.

Det har ingen betydning for varmechecken, om du bor i ejer- eller lejebolig. Folkeregisteradressen pr. 1. januar 2022 er afgørende, så hvis du er registreret som fastboende med adresse i et sommerhus, kan du også være berettiget.

Varmechecken udbetales til den ældste i husstanden.

Kriterier du skal opfylde for at få varmecheck

Du skal opfylde disse overordnede kriterier for at få varmechecken:

  • Din husstands indtægt skal i 2020 have været på under 650.000 kroner (706.000 kroner før AM-bidrag).
  • Din bolig skal være opvarmet med enten:
    1. Individuelt gasfyr
    2. Fjernvarme, hvor fjernvarmeværket anvender mere end 65 % gas eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigning
    3. El-radiator eller varmepumpe som primær varmekilde med tilsvarende prisstigning med et forbrug på over 1.500 kWh i december 2021. 

Bliver jeg modregnet?

Varmechecken er en skattefri engangsudbetaling, som ikke modregnes ved beregning af folkepension og tillæg.

Hvordan og hvornår udbetales varmechecken?

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) står for udbetaling af engangstilskuddet til din NemKonto på vegne af Energistyrelsen. 

Energistyrelsen forventer, at udbetaling af varmechecken efter ansøgning vil ske løbende fra april måned, men sagsbehandlingstiden vil afhænge af den samlede mængde ansøgninger, som Energistyrelsen modtager. 

Læs spørgsmål og svar om varmechecken på www.varmecheck.dk 

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte Ældre Sagens rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Baggrund for varmechecken 2022

Den politiske aftale og tillægsaftalen om varmecheck supplerer en tidligere politisk aftale om en særlig pulje til at dække kommunernes merudgifter til personligt tillæg og rimeligt begrundede enkeltudgifter som følge af ekstraordinært høje varme- og elregninger til bl.a. pensionister.

Der står i tillægsaftalen, at partierne, der har indgået aftalen, også er enige om at forhøje og forlænge den tidligere afsatte pulje til økonomisk hjælp som følge af ekstraordinært høje varme- og elregninger.

Kommunerne kan søge puljen for at få dækket direkte merudgifter til f.eks. personligt tillæg til pensionister og enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere. Puljen forlænges, så der kan udbetales tilskud til hjælp til energiudgifter frem til udgangen af vintersæsonen 2022/23.

Samtidig forhøjes puljen med yderligere 100 mio. kr., så den samlede ramme udgør 200 mio. kr. Med forlængelsen af puljen understreger de partier, der har indgået aftalen, behovet for, at kommunerne aktivt anvender de eksisterende ordninger til at hjælpe der rammes af de usædvanligt høje energipriser.

Læs mere om varmetillæg til pensionister og den særlige pulje

Politik

Det har Ældre Sagen opnået 

Læs om politiske resultater

Sidst opdateret 28.03.2023