Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Førtidspension

Kend regler og satser for førtidspension 2023

Se regler og satser for seniorpension

Artiklen kort

Regler for seniorpension

Seniorpension er en mulighed for dig, der ikke længere kan arbejde på grund af helbredsmæssige udfordringer eller nedslidning.

Du kan søge om seniorpension, hvis du har seks år eller mindre til folkepensionen.

Det er ATP, der afgør om du kan få førtidspension, men ansøgningen skal først gå gennem kommunen, der indhenter oplysningerne.

Fra d. 1. januar 2023 ses der bort fra ægtefælles/samlevers arbejdsindtægt.

Læsetid 1-2 minutter

__________________

 

Et langt arbejdsliv kan være hårdt for kroppen. Seniorpension er for dig, der har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv – eller på anden måde er slidt ned efter mange år på arbejdsmarkedet. 

Kan jeg få seniorpension?

Du kan søge om seniorpension, hvis du:

  • har seks år eller mindre til folkepensionen
  • har arbejdet 20-25 år på fuld tid og
  • kun kan arbejde 15 timer, vurderet ud fra dit seneste job.

Hvis du har seks år eller mindre til folkepensionen, har arbejdet 20-25 år på fuld tid, og du kun kan arbejde 15 timer, vurderet ud fra dit seneste job, kan du søge om seniorpension.

Din nedsatte arbejdsevne skal være dokumenteret af en læge.

Det er Seniorpensionsenheden i ATP, der afgør ansøgninger om seniorpension, men det er stadig kommunerne, der oplyser sagen og sender den videre til ATP.

Sådan søger du seniorpension

Hvis du har NemID eller MitID, skal du søge om seniorpension på www.borger.dk.

Hvis du ikke har NemID/MitID, skal kommunen hjælpe dig med en ansøgning.

Når ATP har modtaget ansøgningen, sender de den til din hjemkommune, der indhenter alle de oplysninger, der skal bruges i sagen. Herefter bliver din sag sendt til afgørelse i ATP.

Hvis du ønsker rådgivning, inden du søger om seniorpension, er det også kommunen, du skal henvende dig til.

Søg seniorpension på www.borger.dk 

Hvor meget kan jeg få i seniorpension?

Du kan få 19.738 kr. (2023) før skat i seniorpension, hvis du er enlig. Hvis du er gift eller samlevende, kan du i 2023 få 16.778 kr. før skat.

Hvor meget du kan få i seniorpension afhænger altså blandt andet af, om du er enlig eller gift/samlevende. Seniorpensionen følger de samme regler som ny førtidspension med hensyn til beregningen.

Beregn din seniorpension på www.borger.dk (beregningen er vejledende)

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension. Fra 1. januar 2023 ses der dog bort fra din ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt.

Har du spørgsmål til seniorpension?

Hvis du har spørgsmål til reglerne for seniorpension, så kontakt Ældre Sagens gratis telefonrådgivning. 

Kontakt rådgivningen

Læs også: Få en god overgang fra arbejde til folkepension

Sidst opdateret 13.06.2023