Førtidspension

Kend regler og satser for førtidspension 2021

Se regler og satser for seniorpension

Et langt arbejdsliv kan være hårdt for kroppen. Seniorpension er for dig, der har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv – eller på anden måde er slidt ned efter mange år på arbejdsmarkedet.

Folketinget vedtog i december 2019 en ny lov om seniorpension, som erstatter den tidligere seniorførtidspension. Den nye lov om seniorpension har virkning fra 1. januar 2020.

Kan jeg få seniorpension?

Hvis du har seks år eller mindre til folkepensionen, har arbejdet 20-25 år på fuld tid, og du kun kan arbejde 15 timer, vurderet ud fra dit seneste job, kan du søge om seniorpension.

Din nedsatte arbejdsevne skal være dokumenteret af en læge.

Det er din kommune, der vurderer, om du opfylder kravene for seniorpension. Hvis du får afslag, kan du klage over kommunens afgørelse senest fire uger efter, du modtog afslag.

Sådan søger du seniorpension

Du søger om seniorpension i din kommune.

Find og kontakt din kommune

Hvor meget kan jeg få i seniorpension?

Du kan få 19.092 kr. (2020) før skat i seniorpension, hvis du er enlig. Hvis du er gift eller samlevende, kan du i 2020 få 16.229 kr. før skat.

Hvor meget du kan få i seniorpension afhænger altså blandt andet af, om du er enlig eller gift/samlevende.

Videoen vises ikke, da cookies er fravalgt. Klik her for at tilvælge marketingscookies

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Har du spørgsmål til seniorpension?

Hvis du har spørgsmål til reglerne for seniorpension, så kontakt Ældre Sagens gratis telefonrådgivning. 

Kontakt rådgivningen

Læs også: Få en god overgang fra arbejde til folkepension

Sidst opdateret 22.12.2020