Førtidspension

Kend regler og satser for førtidspension 2022

Se regler og satser for seniorpension

 

Et langt arbejdsliv kan være hårdt for kroppen. Seniorpension er for dig, der har væsentlige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv – eller på anden måde er slidt ned efter mange år på arbejdsmarkedet.

Folketinget vedtog i december 2019 en ny lov om seniorpension, som erstatter den tidligere seniorførtidspension. Den nye lov om seniorpension har virkning fra 1. januar 2020.

Kan jeg få seniorpension?

Hvis du har seks år eller mindre til folkepensionen, har arbejdet 20-25 år på fuld tid, og du kun kan arbejde 15 timer, vurderet ud fra dit seneste job, kan du søge om seniorpension.

Din nedsatte arbejdsevne skal være dokumenteret af en læge.

Det er Seniorpensionsenheden i ATP, der afgør ansøgninger om seniorpension, men det er stadig kommunerne, der oplyser sagen og sender den videre til ATP.

Sådan søger du seniorpension

Hvis du har NemID, kan du søge om seniorpension på www.borger.dk.

Hvis du ikke har NemID, skal kommunen hjælpe dig med en ansøgning.

Når ATP har modtaget ansøgningen, sender de den til din hjemkommune, der indhenter alle de oplysninger, der skal bruges i sagen. Herefter bliver din sag sendt til afgørelse i ATP.

Hvis du ønsker rådgivning, inden du søger om seniorpension, er det også kommunen, du skal henvende dig til.

Søg seniorpension på www.borger.dk 

Hvor meget kan jeg få i seniorpension?

Du kan få 19.360 kr. (2022) før skat i seniorpension, hvis du er enlig. Hvis du er gift eller samlevende, kan du i 2022 få 16.457 kr. før skat.

Hvor meget du kan få i seniorpension afhænger altså blandt andet af, om du er enlig eller gift/samlevende.

Videoen vises ikke, da cookies er fravalgt. Klik her for at tilvælge marketingscookies

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Har du spørgsmål til seniorpension?

Hvis du har spørgsmål til reglerne for seniorpension, så kontakt Ældre Sagens gratis telefonrådgivning. 

Kontakt rådgivningen

Læs også: Få en god overgang fra arbejde til folkepension

Sidst opdateret 05.11.2021