Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Førtidspension

Kend regler og satser for førtidspension 2024

Se regler og satser for seniorpension

Et langt arbejdsliv kan være hårdt for kroppen. Seniorpension er for dig, der har væsentlige og varige helbredsproblemer efter et langt arbejdsliv.

Artiklen kort

Regler for seniorpension

Seniorpension er en mulighed for dig, der har nedsat arbejdsevne og har været tilknyttet arbejdsmarkedet længe.

Du kan søge om seniorpension, hvis du har seks år eller mindre til folkepensionen.

Du skal sende din ansøgning til Seniorpensionsenheden i ATP.

Seniorpensionsenheden sender din ansøgning videre til kommunen, som indhenter de nødvendige oplysninger.

Fra d. 1. januar 2023 har din ægtefælles/samlevers arbejdsindtægt ikke betydning for, om du kan få seniorpension.

Læsetid 1-2 minutter
___________________

Kan jeg få seniorpension?

Du kan søge om seniorpension, hvis du:

  • har seks år eller mindre til folkepensionen
  • har arbejdet 20-25 år på fuld tid og
  • kun kan arbejde 15 timer, vurderet ud fra dit seneste job.

Hvis du har seks år eller mindre til folkepensionen, har arbejdet 25 år på fuld tid, og du kun kan arbejde 15 timer, vurderet ud fra dit seneste job, kan du søge om seniorpension.

Hvis du har haft mellem 20 og 25 års fuldtidsarbejde, kan du efter en konkret vurdering opfylde betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, betragtes det som fuldtidsansættelse.

Din nedsatte arbejdsevne skal være dokumenteret af en læge.

Seniorpensionsenheden i ATP afgør ansøgninger om seniorpension.

Sådan søger du seniorpension

Hvis du har MitID, skal du søge om seniorpension på www.borger.dk.

Hvis du ikke har MitID, skal kommunen hjælpe dig med en ansøgning.

Når Seniorpensionsenheden har modtaget ansøgningen, sender de den til din hjemkommune, der indhenter alle de oplysninger, der skal bruges i sagen. Herefter bliver din sag sendt til afgørelse i Seniorpensionsenheden.

Hvis du ønsker rådgivning, inden du søger om seniorpension, er det også kommunen, du skal henvende dig til.

Søg seniorpension på www.borger.dk 

Hvor meget kan jeg få i seniorpension?

I 2024 kan du få 20.370 kr. før skat i seniorpension, hvis du er enlig. Hvis du er gift eller samlevende, kan du i 2024 få 17.315 kr. før skat.

Hvor meget du kan få i seniorpension afhænger altså blandt andet af, om du er enlig eller gift/samlevende. Seniorpensionen beregnes efter de samme regler som ny førtidspension med hensyn til beregningen.

Beregn din seniorpension på www.borger.dk (beregningen er vejledende)

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension. Fra 1. januar 2023 ses der dog bort fra din ægtefælle/samlevers arbejdsindtægt.

Har du spørgsmål til seniorpension?

Hvis du har spørgsmål til reglerne for seniorpension, så kontakt Ældre Sagens gratis telefonrådgivning. 

Kontakt rådgivningen

Læs også: Få en god overgang fra arbejde til folkepension

Sidst opdateret 01.07.2024