Ring til Ældre Sagens gratis rådgivning, hvis du er i tvivl om arv og testamente.

Arv & testamente

Hvordan skal din arv fordeles?

Det kan være svært at forholde sig til livets afslutning, og svært at tage stilling til, hvordan arven skal fordeles mellem de efterladte. Et testamente kan give dig og dine pårørende ro i sindet.

Giv afgiftsfrie gaver – satser 2019

I 2019 må du give pengegaver på op til 65.700 kr. til nær familie. Giver du gaver til andre end nær familie, skal modtageren betale almindelig indkomstskat af gavens værdi.

Du kan i 2019 give op til 65.700 kr. i gave, uden at modtageren skal betale afgift, hvis modtageren er:

  • børn, stedbørn og deres børn, herunder adoptivbørn
  • forældre
  • stedforældre
  • bedsteforældre
  • en person, du har haft fælles bopæl med de sidste to år, fx din samlever
  • en person, du har haft fælles bopæl med i mindst to år, men som er kommet på plejehjem eller flyttet i ældrebolig
  • plejebørn, du har boet sammen med i en sammenhængende periode på mindst fem år, og hvor opholdet hos dig begyndte, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets biologiske forældre har haft fælles bopæl hos dig sammen med plejebarnet.

Hvis modtageren er svigerbørn, kan du i 2019 give op til 23.000 kr. i gave, uden at modtageren skal betale afgift. Man er kun svigerbarn i juridisk forstand, når parret er gift.

Få inspiration til samvær mellem bedsteforældre og børnebørnDet afgiftsfri beløb er per person per kalenderår. Det betyder, at et barn fx kan modtage op til 65.700 kr. fra hver af sine forældre i et kalenderår regnet fra 1. januar til 31. december.

Er gaven på 65.700 kr. (23.000 kr. for svigerbørn) eller mindre skal gaven ikke indberettes til SKAT.

Hvornår skal man betale afgift af gaver?

Modtageren skal betale afgift af gavebeløbet, hvis han eller hun er nær familie (se listen herover), og gaven samtidig overstiger 65.700 kr. Svigerbørn skal betale afgift, hvis gaven overstiger 23.000 kr.

Hvor meget er gaveafgiften?

Forældre, børn, børnebørn, personer med mindst to års fælles bopæl og plejebørn, som modtager mere end 65.700 kr., (svigerbørn dog mere end 23.000 kr.), skal betale 15 pct. af det overskydende beløb i gaveafgift.

Bedsteforældre og stedforældre skal betale 36,25 pct. i gaveafgift af værdien, der overstiger det afgiftsfri beløb.

Giver du fx 130.000 kr. i gave til din datter, ser regnestykket sådan ud:

130.000 kr. – 65.700 kr. = 64.300 kr. 
15 pct. af 64.300 = 9.645 kr. 
Afgiften er altså 9.645 kr.

Gaveafgiften skal betales samtidig med, at I anmelder gaven hos SKAT, hvilket I skal gøre senest 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Blanketten til anmeldelse finder du på SKAT's hjemmeside. Blanketten skal underskrives af jer begge.

Gaver til andre end nær familie

Hvis modtageren af gaven ikke er nær familie (se listen herover), skal han eller hun betale almindelig indkomstskat af gaven.

Læs mere om regler for indberetning af gaven, betaling af afgiften, lån og arveforskud i Ældre Sagens håndbog ”Værd at vide”

Anmeld gaver eller læs mere om reglerne for gaver på SKAT's hjemmeside

Sidst opdateret 21.03.2019