Ældrecheck

Ældrecheck satser 2022 – et tillæg til din folkepension

Ældrecheck: har din formue ændret sig?

Frem til 31. juli kan du oplyse Udbetaling Danmark om din formue. Er din formue mindre end 93.000 kr., kan du være berettiget til ældrecheck.

 

Ældrechecken bliver udbetalt sidst i januar til folkepensionister med særligt lave indkomster udover folkepensionen.

Læs om indtægtsgrænser og den personlige tillægsprocent i håndbogen "Værd at vide"

Berettiget til ældrecheck

For at være berettiget til ældrechecken må din formue pr. 1. januar 2022 ikke overstige formuegrænsen, som er 93.000  kr. i 2022.

Hvis du er under formuegrænsen og ikke har fået udbetalt ældrechecken, kan årsagen være, at Udbetaling Danmark ikke har den korrekte oplysning om din formue, eller at din indtægt er for høj.

Oplys din formue

Du har mulighed for at give Udbetaling Danmark oplysninger om størrelsen af din formue i perioden 1. januar indtil d. 31. juli på Borger.dk under "Oplys formue ved ældrecheck".

Sådan oplyser du din formue ved ældrecheck til Udbetaling Danmark

  • Gå ind på www.borger.dk/folkepension
  • Klik på ’Oplys formue ved ældrecheck’ under ’Populær selvbetjening’
  • Log ind med NemID
  • Klik på ’Ændre’ og ’Start’
  • Klik på ’ Oplys / ændre oplysninger om formue’, og vælg ’Ja’ til at dine ændringer af formuen er vedr. ældrechecken
  • Klik på ’Fortsæt’ og derefter ’Næste’
  • Udfyld felterne med aktuel formue pr. 1.1 og klik på ’Næste’
  • Klik på ’Send’, når du er færdig.

Kilde: Udbetaling Danmark

Udbetaling af ældrecheck

Du modtager en kvittering, når du har sendt din ændring i selvbetjeningsløsningen. Udbetaling Danmark kontakter dig, hvis de mangler oplysninger eller dokumentation, for at kunne behandle din ændring.

Hvis din formue er under formuegrænsen, og dine indtægter udover folkepensionen ikke er for høje, kan du få efterbetalt din ældrecheck, når Udbetaling Danmark har vurderet dine nye oplysninger.

Video: Sådan oplyser du om formue til ældrecheck

Læs også: Ældrecheck satser 2020 – et tillæg til din folkepension

Sidst opdateret 23.11.2021