Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Transport

Få hjælp til transport til læge og genoptræning

Få hjælp til transport og ledsagelse til sygehus

Måske står du i den situation, at du skal på sygehuset for at blive behandlet. Så kan det være nyttigt at kende reglerne for transport. Dem kan du læse om i artiklen her.

Du skal som udgangspunkt selv betale for, og sørge for, transport, hvis du skal til behandling på et sygehus.

I nogle situationer har du mulighed for at få hjælp til transport enten med patienttransport (befordring) eller som transporttilskud (befordringsgodtgørelse).

Du kan få patienttransport/befordring eller transporttilskud/godtgørelse til det nærmeste sygehus, hvor du er henvist til behandling, hvis du opfylder nogle bestemte betingelser.

Regionen beslutter, om du bliver tilbudt en patienttransport/befordring, eller om du eventuelt kan søge om transporttilskud/godtgørelse efter turen.

Betingelser for hjælp til transport

Du skal du altid opfylde mindst en af disse betingelser, for at have ret til enten patienttransport/befordring eller transporttilskud/godtgørelse:

  1. Du er folkepensionist eller førtidspensionist
  2. Du bor mere end 50 km fra sygehuset
  3. Du er indlagt og skal hjem midlertidigt
  4. Du er, eller har været, på hospitalet og skal til videre behandling i samme forløb.

Patienttransport/befordring

Hvis du opfylder en af ovenstående betingelser, og sundhedspersonalet eller kørselskontoret på dit hospital derefter vurderer, at du helbredsmæssigt ikke er i stand til selv at sørge for din transport, er du berettiget til patienttransport/befordring.

Ved patienttransport/befordring bliver du hentet på din hjemmeadresse og kørt med siddende transport til sygehuset i forbindelse med, at du skal til undersøgelse eller behandling.

Vær opmærksom på, at sygehuset ofte benytter samkørsel, og der kan være andre patienter i bilen. Du skal derfor indstille dig på eventuel ekstra transporttid.

Transporttilskud/befordringsgodtgørelse

Hvis du opfylder en af de fire betingelser ovenfor, og kan benytte offentlig transport, evt. sammen med en ledsager, kan du i nogle tilfælde have ret til godtgørelse efter turen.

Det gælder, hvis du modtager social pension, og den samlede transportudgift er mere end 48 kr. tur/retur.

Hvis du ikke er pensionist, kan du få befordringsgodtgørelse:

• Hvis transportudgiften er mere 113 kr. til sygehuset og

• din afstand mellem din bopælsadresse og sygehuset tur/retur er mere end 50 km.

Du har ret til at få godtgørelse for et beløb svarende til det billigste offentlige transportmiddel og ikke de faktiske udgifter, du har haft til turen.

Du skal også være opmærksom på, at nogle regioner ikke yder tilskud efter turen, hvis de, inden turen fandt sted, har tilbudt dig en transport. Der er derfor vigtigt, at du undersøger, hvad der gælder i den region, hvor du bor.

Kørsel til og fra folkeregisteradresse

Du kan få patientkørsel/befordring eller transporttilskud/befordringsgodtgørelse fra din folkeregisteradresse til sygehuset. Det er ikke sikkert, at du kan få hjælp til kørsel, når du udskrives. Det afhænger af din helbredstilstand på det tidspunkt, du bliver udskrevet.

Særligt køretøj til patienttransport

Sundhedspersonalet på dit behandlingssted vurderer, om du har behov for liftbus eller liggende transport til og fra din bopæl og sygehuset. Det er også sundhedspersonalet, der sørger for at bestille en liggende transport.

Transport ved frit eller udvidet sygehusvalg

Hvis du har valgt at blive behandlet på et andet sygehus, end det du er henvist til, skal du selv sørge for at betale for transporten.

Du kan dog være berettiget til delvis godtgørelse. Den delvise befordringsgodtgørelse svarer til, hvad du kunne have fået i befordringsgodtgørelse, hvis du havde fået behandling på det nærmeste regionssygehus.

Ledsagelse

For at blive ledsaget under transporten, skal du visiteres. Det er sygehusets personale, der ud fra din helbredstilstand vurderer, om du er berettiget til ledsagelse.

Ifølge reglerne er det ikke tilstrækkeligt, at personalet på sygehuset mener, at det er en god idé, at du kommer med en ledsager. Der skal være en sundhedsfaglig grund til det. Fx at du, på grund af din helbredstilstand, har brug for hjælp på turen.

Hvis du ikke selv har en pårørende eller anden person, der kan følge dig, skal sygehuset hjælpe dig.

Hvis du er berettiget til transporttilskud/befordringsgodtgørelse og har brug for at have en ledsager med, når du skal til behandling eller undersøgelse på sygehuset, kan din ledsager også være berettiget til godtgørelse, hvis I rejser sammen.

Du kan i nogle tilfælde også have ret til ledsagelse ved patienttransport/befordring, så følges ledsageren med dig.

Sådan gør du

Reglerne om få patientkørsel eller kørselsgodtgørelse er desværre ganske komplekse. Derfor er det en god idé at kontakte Kørselskontoret/Patientbefordring eller en patientvejleder i din region, hvis du vil vide mere om, hvordan du bestiller transport eller hvordan, du får udbetalt transportgodtgørelse.

Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Hvis du vil vide mere om reglerne, kan du også kontakte Ældre Sagens Rådgivning på telefon 70 89 00 81 mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14. torsdag kl. 14-18.

Læs mere om transport i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Læs mere om hjælp til transport og få flere god råd

Om artiklen


Kilde

Ældre Sagen

Skribent
Digital redaktør i Kommunikation, Anja Nielsen

Sidst opdateret 06.03.2024