Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Transport

Få hjælp til transport til læge og genoptræning

Få hjælp til kørsel i julen

Du eller en af dine nære kan få hjælp til kørsel til og fra julebesøg. Det er, hvis den helbredsmæssige tilstand gør, at du ikke selv kan klare transporten. Du kan fx få hjælp til at tage offentlig transport, benytte flextrafik eller handicapkørsel.

For mange betyder juletiden familiebesøg, gudstjenester og andre aktiviteter uden for hjemmet. Du kan få hjælp til at komme til og fra hjemmet, hvis du har svært ved at bruge offentlig transport på grund af gangbesvær.  

Der er forskellige løsninger, som vi har samlet her.

  • Handicapkørsel – kræver visitation
  • Ledsagekort – kræver visitation
  • Hjælp på perronen – kræver visitation
  • Flextur
  • Taxa
  • Familie, naboer og bekendte

Har du svært ved at betale for transporten, kan du evt. søge om et personligt tillæg til din pension.

Læs mere om mulighederne i "Værd at vide"

Handicapkørsel

Du kan få handicapkørsel i fritiden, hvis du har et bevægelseshandicap, der gør, at du ikke kan bruge offentlig transport. Det er normalt et krav, at du er bevilget til et ganghjælpemiddel fra kommunen fx en rollator, en kørestol eller lignende. Ordningen indbefatter ikke kørsel til læge eller behandling.

Læs mere om kørsel til læge og behandling 

Du skal sende en ansøgning til din kommune, hvis du ønsker at blive visiteret til handicapkørsel i fritiden. Din kommune afgør, om du er berettiget til hjælp.

Find din kommune på www.borger.dk

Dit lokale trafikselskab står for kørslen. Du bestiller kørslen på deres hjemmeside eller over telefon. Der er forskellige ordninger hos selskaberne. Derfor er det bedst at læse om ordningerne hos trafikselskaberne:

Der er ekstra travlt i julen, så hvis du har ret til handicapkørsel, skal du huske at bestille kørsel i god tid. Du kan finde tidsfristerne på trafikselskabernes hjemmeside.

Læs mere om handicapkørsel

Ledsagekort og hjælp på perronen – kræver visitation

Med et ledsagerkort kan du få hjælp fra en ledsager til at komme frem og tilbage med offentlig transport. Ledsagekortet koster 200 kroner for tre år. Ledsagerkortet giver dig mulighed for at få rabat på rejsen både for dig og din ledsager.

Læs mere om ledsagekort på www.handicap.dk

For at få et ledsagekort skal du have det, der kaldes en dokumenteret nedsat funktionsevne. Det er handicaporganisationerne, der står for visitationen. De udsteder et legitimationskort, der dokumenterer dit handicap.

Legitimationskortet giver dig også mulighed for at få hjælp til at komme på og af toget på udvalgte ture. Du skal bestille hjælpen senest 12 timer før din rejse. Ordningen hedder handicapservice, og det er DSB, der driver den.

Læs mere om DSB's handicapservice på www.dsb.dk

Flextur for alle

Flextur er en ordning for alle, hvor du kan bestille kørsel helt fra din egen adresse. Der er nogle kommuner, der ikke tilbyder flexture. Priserne svinger fra trafikselskab til trafikselskab. Typisk betaler du en takst per kilometer med en minimumpris per tur. Vi anbefaler, du læser mere på dit trafikselskabs hjemmeside.

Taxa
En anden løsning er at bestille en taxa. I julen kan der være travlt, så her er det også vigtigt at bestille i god tid. Du skal huske at fortælle, om du skal have hjælpemidler med. Du kan også spørge, om det er muligt at få hjælp fra chaufføren til at komme fra dørtrin og ind i taxaen.

Familie, naboer og bekendte

Nogle gange er hjælpen tættere på, end du tror. Det kan være, at din familie eller bekendte har en ekstra plads i bilen. Det kan også være din nabo skal ud i julen. Så kan du spørge, om I skal samme vej. De fleste vil gerne hjælpe, og så kan I få en hyggelig snak inden julefesten.

Læs mere om hjælp til transport

Sidst opdateret 13.03.2024