Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Transport

Få hjælp til transport til læge og genoptræning

Få hjælp til transport i fritiden

Du kan få hjælp til at komme fra dit hjem til fritidsaktiviteter, hvis du er gangbesværet og ikke kan bruge offentlig transport.

Det er din kommune, der afgør, om du kan få hjælp. Og det er dit lokale trafikselskab, der står for kørslen. Her er det vigtigste, du skal vide, for at få hjælp til kørsel i fritiden.

Ansøg om visitering til handicapkørsel hos din kommune

Du skal opfylde en række kriterier for at være berettiget til at få handicapkørsel:

 • Du skal være fyldt 18 år og
 • have et svært og varigt bevægelseshandicap, der gør dig ude af stand til at bruge offentlig transport og have fået bevilget et ganghjælpemiddel eller en kørestol fra din kommune eller
 • være blind eller stærkt svagsynet.

Du skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til din kommune. Du får mulighed for at komme på mindst 104 ture, hvis kommunen godkender din ansøgning. Der kan være små forskelle på kriterierne fra kommune til kommune. Du kan læse mere om handicapkørsel på din kommunes hjemmeside.

Find din kommunes hjemmeside på www.borger.dk

Bestil kørsel hos dit lokale trafikselskab

Du skal bestille kørslen hos dit lokale trafikselskab enten via deres hjemmeside eller via telefon. Her skal du have en række oplysninger klar:

 • Navn og CPR-nummer (og evt. medlemsnummer til handicapkørsel)
 • Telefonnummer
 • Adresser på, hvor du ønsker kørsel til og fra. Ofte skal du også angive kommune.
 • Tidspunkter for, hvornår du vil køre hjemmefra, og hvornår du vil hjem igen. Du bør oplyse, hvis du skal være fremme på et bestemt tidspunkt. Kørslen sker nemlig inden for et interval på op til 45 minutter.

Der kan være behov for flere oplysninger. Du skal eksempelvis oplyse, om du skal have hjælpemidler, ledsagere eller dyr med på turen, og om du har behov for trappelift. Det kan koste ekstra.

Priser for kørsel

Der er forskellige ordninger og priser, afhængigt af hvor du bor. Der er en mindstepris for hver tur, og herudover betaler du et beløb per kilometer. I hovedstadsområdet, i Nordjylland, på Fyn og på Bornholm skal du desuden betale et årligt abonnement.

Læs mere om ordningerne og de præcise priser på dit trafikselskabs hjemmeside:

Særlige tidsfrister i julen

Normalt kan du bestille en tur senest to timer før, men i julen er der særlige frister, fordi der er travlt. Find tidsfristerne på dit trafikselskabs hjemmeside.

Læs artiklen: Få hjælp til kørsel i julen

Alternativer til handicapkørsel

Der er andre muligheder for kørsel, hvis du ikke opfylder kriterierne for at få handicapkørsel.

 • Ledsagekort
 • Hjælp på perronen
 • Flextur
 • Taxa
 • Familie, bekendte og venner

Ledsagekort og hjælp på perronen – kræver visitation

Du kan få hjælp fra en ledsager til at komme frem og tilbage med offentlig transport med et ledsagekort. Ledsagekortet koster 200 kroner for tre år, og det giver dig mulighed for at få rabat på rejsen både for dig og din ledsager.

Læs mere om ledsagekort på www.handicap.dk

For at få et ledsagekort skal du have en dokumenteret nedsat funktionsevne. Det er handicaporganisationerne, der står for visitationen, og de udsteder et legitimationskort, der dokumenterer dit handicap.

Legitimationskortet giver dig også mulighed for at få hjælp til at komme på og af toget på udvalgte ture. Du skal bestille hjælpen senest 12 timer før din rejse. Ordningen hedder handicapservice og drives af DSB.

Læs mere om DBS's handicapservice på www.dsb.dk

Flextur for alle

Flextur er en ordning for alle, hvor du kan bestille kørsel helt fra din egen adresse. Der er nogle kommuner, der ikke tilbyder flexture, og priserne svinger fra trafikselskab til trafikselskab, men du betaler typisk en takst per kilometer med en minimumpris per tur. Derfor anbefaler vi, at du læser mere på dit trafikselskabs hjemmeside.

Bestil en taxa

En anden løsning er at bestille en taxa. Du skal huske at fortælle, om du skal have hjælpemidler med, og du kan også spørge, om det er muligt at få hjælp fra chaufføren til at komme fra dørtrin og ind i taxaen.

Få hjælp til kørsel af din familie, dine naboer eller bekendte

Nogle gange er hjælpen tættere på, end du tror. Det kan være, at din familie, dine bekendte eller din nabo har en ekstra plads i bilen. Spørg om I skal samme vej - så kan I også få en hyggelig snak på turen.

Læs mere om hjælp til transport

Sidst opdateret 11.03.2024