Hvad er en fuldmagt?

Sidst redigeret den 09.01.2018

I nogle situationer er det praktisk at give en anden person fuldmagt til at handle på ens vegne og den skal dokumentere, at fuldmægtigen har ret til at handle på fuldmagtsgivers vegne.

Repræsentation via fuldmagt er en mulighed for at videreføre sin selvbestemmelse, selvom man senere mister sin handleevne, se nærmere om dette i afsnittet Hvad er et værgemål?.

Fuldmagten kan være begrænset til en enkelt opgave, en afgrænset del af fuldmagtsgivers forhold eller være meget omfattende i form af en generalfuldmagt.

En (eller flere) fuldmagt(er) kan i mange tilfælde gøre en værgebeskikkelse overflødig, men skal i så fald være oprettet og ajourført inden behovet for værgebeskikkelse opstår.

At give en person fuldmagt betyder, at man giver personen - fuldmægtigen - ret til at handle på ens vegne indenfor de forhold fuldmagten omfatter.

Fuldmagten betyder også, at man bliver berettiget og forpligtet af de aftaler som fuldmægtigen indgår på ens vegne, når de ligger indenfor fuldmagtens område.

En fuldmagt kan dække bestemte handlinger, f.eks. at hæve penge i banken, købe eller sælge aktiver eller være dokumentation for, at en anden person kan repræsentere en ved kontakt til offentlige myndigheder.

En fuldmagt kan også dække flere handlinger eller et løbende forhold, f.eks. alle ens økonomiske transaktioner. I de tilfælde er det vigtigt at sikre fuldmægtigens forståelse af evt. begrænsninger ved en skriftlig instruktion om anvendelse af fuldmagten.

En fuldmagt kan også udformes således, at den søger at dække alle fremtidige handlinger. Så er der tale om en såkaldt generalfuldmagt - se dette.

Der er ikke særlige lovkrav til udformningen af fuldmagter, medmindre man ønsker at oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt. Også af hensyn til anvendeligheden af andre fuldmagter anbefales det, at de udformes skriftligt, og at det klart fremgår, hvilke forhold de skal dække. Det giver ofte problemer, hvis fuldmagten er for generelt formuleret eller indeholder en række uaktuelle forhold.

Indhold hentes