Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

Forskellen på fremtidsfuldmagter og pårørendefuldmagter

Her kan du læse om forskellene på fremtidsfuldmagter og Ældre Sagens pårørendefuldmagter.

Sammenlign fuldmagter
 

Fremtidsfuldmagter

Ældre Sagens pårørendefuldmagter

Lovgrundlag

Lov om fremtidsfuldmagter. Aftaleloven.
Forvaltningsloven.
Persondataregler.

Hvem kan give fuldmagten?

Alle myndige personer med sin fornufts fulde brug kan oprette fuldmagt. Fuldmagten vedrørende økonomiske forhold: Ægtefæller med delingsformue kan oprette en fuldmagt.

Fuldmagten vedrørende personlige forhold: Alle kan oprette en fuldmagt.

Den, der opretter fuldmagten, skal i alle tilfælde være ved sin fornufts fulde brug.

Hvem kan være fuldmægtig? 

Alle myndige personer, som er i stand til at handle fornuftsmæssigt og ikke er under værgemål, kan vælges til at være fuldmægtig. Alle myndige personer, som er i stand til at handle fornuftsmæssigt og ikke er under værgemål, kan vælges til at være fuldmægtig.

Oprettelse

Ikke fritaget for Digital Post:

1. Først skal fuldmagten indtastes og underskrives digitalt via www.tinglysning.dk. Herefter er den registreret digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

2. Derefter skal notaren påtegne fremtidsfuldmagten for at bekræfte fuldmagtsgiverens identitet og evne til at handle fornuftsmæssigt, og at fremtidsfuldmagten er udtryk for ens eget ønske. Det forudsætter, at man møder personligt op hos notaren, og det er et krav, at det sker inden seks måneder efter den digitale registrering.
Fritaget for Digital Post:

Man skal indsende sin fremtidsfuldmagt på papir til Familieretshuset og derefter underskrive den ved personligt fremmøde. Herefter vil Familieretshuset oprette den digitalt. Man skal ikke til notar herefter.
Ældre Sagens pårørendefuldmagter udskrives fra www.aeldresagen.dk

Skal underskrives i overværelse af to uvildige vitterlighedsvidner eller notar.

Gebyr

Det koster 300 kr. i gebyr at få fremtidsfuldmagten påtegnet af notaren. Det koster 1.010 kr. i gebyr, når man anmoder Familieretshuset om at ikraftsætte fremtidsfuldmagten.
Derudover skal man betale for lægeerklæring, som sendes til Familieretshuset.
Der kan evt. også være udgifter til advokat, hvis man vælger at få juridisk hjælp.
Det koster intet at lave Ældre Sagens pårørendefuldmagter. Det koster dog 300 kr. i gebyr pr. fuldmagt, hvis man vælger notarpåtegning.

Ikraftsættelse 

Fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtig skal bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft og skal bl.a. fremlægge lægeerklæring om fuldmagtsgivers helbredstilstand. Det er Familieretshuset, der afgør, om fuldmagten skal sættes i kraft.  Fuldmagten træder som udgangspunkt i kraft det øjeblik, fuldmagtsgiver underskriver fuldmagten.

Registrering 

Afgørelsen om ikraftsættelse bliver tinglyst i Personbogen, hvorved fuldmagten bliver tilgængelig for aftaleparter og offentlige myndigheder, og fuldmægtigen bliver legitimeret til at råde. Pårørendefuldmagten registreres ikke noget sted. Man står selv for at opbevare fuldmagten forsvarligt, indtil man ønsker at benytte den.

Tilsyn 

Familieretshuset kan indlede en tilsynssag, hvis de bliver opmærksomme på forhold, som kan stride mod fuldmagtsgivers interesser. Det kaldes ”hvilende tilsyn”. Ældre Sagens fuldmagter hviler på tillid, og der er intet officielt tilsyn med dem.

Indflytning i plejebolig

Indflytning i plejebolig uden samtykke fra den, der skal flytte, kræver normalt et værgemål. I en særlig situation kan en værge erstattes af en fremtidsfuldmægtig. Indflytning i plejebolig uden samtykke fra den, der skal flytte, kræver normalt et værgemål. Værgen kan ikke erstattes af en pårørendefuldmægtig.

 

Læs også: Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Sidst opdateret 02.05.2024