Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Medicin

Bliv klog på medicin, regler og tilskud

Kan jeg få tilskud til medicinsk cannabis?

Fra den 1. januar 2019 kan du få tilskud til medicinsk cannabis, hvis du er omfattet af den fireårige forsøgsordning.

 

Medicinsk cannabis er produkter, der indeholder enten dele af cannabisplanten, aktive stoffer fra planten — eller det, der hedder syntetiske cannabinoider. Produkterne bruges til at lindre sygdom.

Cannabis-baseret medicin er lovligt i Danmark, men du skal have recept fra lægen, hvorefter du kan købe medicinen på apoteket. 

Hvem kan få tilskud til medicinsk cannabis?

Den 1. januar 2018 trådte en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis i kraft. Ordningen giver mulighed for, at visse patienter kan få adgang til en ny type cannabisprodukter, der ikke har været lovlige i Danmark tidligere.

Vær opmærksom på, at lægen ikke har pligt til at udskrive produkterne, der indgår i forsøgsordningen.

Forsøgsordningen er først og fremmest for:

  • Patienter med multipel skelrose
  • Patienter med rygmarvsskade
  • Patienter med behov for behandling af kvalme efter kemoterapi
  • Patienter med neuropatiske smerter.

Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at behandling med medicinsk cannabis først forsøges, når man har været i behandling med anden relevant og godkendt medicin uden tilfredsstillende resultater. 

Du kan kontakte lægen, hvis du er i tvivl, om behandling med medicinsk cannabis er relevant i dit eller jeres tilfælde.

Sådan får du tilskud til medicinsk cannabis

De produkter, der indgår i forsøgsordningen for medicinsk cannabis, kan du få tilskud til. 

Hvis du er omfattet af forsøgsordningen, kan du få tilskud til at købe medicinsk cannabis for op til 20.000 kr. om året. Tilskuddet bliver automatisk trukket fra, når du køber medicinen på Apoteket. 

Tilskudsordningen trådte i kraft den 1. januar 2019, men den gælder med tilbagevirkende kraft for køb, du har foretaget i 2018. Tilbagebetalingen af køb/tilskud sker automatisk og bliver overført til din NemKonto.

Hvis du har en terminalbevilling til køb af medicinsk cannabis, kan få 100 pct. i tilskud.

Andre kan få tilskud med 50 pct. til et årigt forbrug af medicinsk cannabis, der ikke overstiger kr. 20.000.

Hvis dine årlige udgifter er større end kr. 20.000, kan du ikke få tilskud, og du vil have fuld egenbetaling.

Forsøgsordningens produkter er ikke godkendt

Produkterne i forsøgsordningen er ikke godkendte lægemidler i Danmark eller andre lande. Det betyder, at de ikke er testet for effekt og bivirkninger, og at lægen skal tage det fulde ansvar for ordinationen af den medicinske cannabis.

Få gode råd som pårørende igennem Ældre Sagen

De medicinske cannabisprodukter er ikke såkaldt magistrelt fremstillede. Det betyder, at produkterne ikke er fremstillet på et apotek, og hvilke produkter der fremstilles, afhænger derfor af cannabisproducenterne. Derfor kan udbuddet af produkter også ændre sig i løbet af forsøgsordningen.

Cannabisproducenterne skal dokumentere, hvad produkterne indeholder.

Produkterne kan fremstilles som cannabisblomster, olie, kapsler eller tabletter mv.

Pris på medicinsk cannabis

Der er fri prisfastsættelse på forsøgsordningens produkter. Priserne fastsættes derfor af cannabisproducenterne. Prisen på det enkelte produkt er det samme på alle landets apoteker.

Læs mere om de aktuelle cannabisprodukter og priser på www.medicinpriser.dk 

Bilkørsel og medicinsk cannabis

Da virkningerne af den ikke-godkendte medicin ikke er undersøgt endnu, anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at der udstedes lægeligt kørselsforbud i hele behandlingstiden – altså at din læge giver dig forbud mod at køre bil, mens du behandles med medicinsk cannabis i forsøgsordningen.

Læs mere om medicinsk cannabis og forsøgsordningen på www.laegemiddelstyrelsen.dk

Læs også: Regler for kørsel og trafikfarlig medicin

Sidst opdateret 25.05.2022