Ret til tidlig pension

Høringssvar vedr. lovforslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til Tidlig Pension)

Ældre Sagen finder det afgørende, at der er gode tilbagetrækningsmuligheder for dem, der ikke kan arbejde længere. Det er bl.a. sikret ved indførelsen af seniorpension, som man visiteres til på baggrund af en lægefaglig vurdering.

Tidlig Pension giver mennesker, der har meget lang anciennitet på arbejdsmarkedet, mulighed for at trække sig tilbage tidligere uden en sådan visitation.

Det er vigtigt for os, at den nye ret til Tidlig Pension kommer til at fungere bedst muligt for de berørte borgere. Det er samtidig vigtigt for os, at de forskellige tilbagetrækningsmuligheder og de dertilhørende ydelser er gennemskuelige, logiske og rimelige. På den baggrund har vi en række bemærkninger til lovforslaget.

Helt overordnet opfordrer vi til, at retten til Tidlig Pension samles i en selvstændig lov i stedet for at blive skrevet ind i Lov om social pension. På den måde bliver både reglerne for Tidlig Pension og reglerne for folke- og førtidspension lettere at overskue.

Det skyldes blandt andet, at kriterierne for berettigelse til Tidlig Pension og principperne for beregning af ydelsen afviger markant fra de regler og principper, som i øvrigt anvendes i Lov om social pension. 

Vi henstiller til, at der hurtigt udarbejdes en vejledning, da reglerne for Tidlig Pension er meget komplekse. Vi opfordrer til, at der lægges en klar plan fra myndighedernes side om, hvordan viden om den nye ordning skal formidles. Det gælder også, hvor og hvordan man som borger kan få råd, vejledning og hjælp med fx beregninger af denne og andre ydelser. Det er nemlig vigtigt for os, at man med de mange ordninger, som fx Tidlig Pension, efterløn og seniorpension, kan overskue, hvilke muligheder og konsekvenser, der er ved de forskellige ordninger, og hvilken man skal vælge, hvis man er i målgruppe for flere af dem.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR ET PENSIONSSYSTEM, DER SIKRER EN TRYG ØKONOMI FOR ALLE PENSIONISTER I DANMARK. DERUDOVER SKAL DEN ENKELTE PENSIONIST HAVE MULIGHED FOR AT TILPASSE ØKONOMIEN EFTER EGNE MULIGHEDER, ØNSKER OG BEHOV.

Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 08.12.2020