Plejehjem

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Beboere på plejehjem

41.000 DANSKERE OVER 65 ÅR ER DYBT AFHÆNGIGE AF HJÆLP I HVERDAGEN OG BOR DERFOR PÅ PLEJEHJEM.

 

Omkring 41.000 danskere over 65 år bor på plejehjem – det svarer til 3,6 procent af alle ældre over 65 år.

Beboerne er i gennemsnit ca. 84 år, når de flytter ind, og lever i gennemsnit 2 år og 8 måneder på plejehjem. Knap en tredjedel bor der mindre end et år.

Kvinder er i overtal på landets plejehjem
68 procent af beboerne på de danske plejehjem er kvinder, og 32 procent er mænd. Kvinderne bor i gennemsnit ca. 2 år og 11 måneder på plejehjem, mens det for mændenes vedkommende er 2 år og 3 måneder i gennemsnit.

Ca. halvdelen af beboerne har en eller flere kroniske sygdomme. To tredjedele har en demenssygdom.

Beboerne har et højere medicinforbrug, større kontakt til læge og flere indlæggelser end jævnaldrende, som ikke bor på plejehjem. En femtedel af beboerne er undervægtige.

Kilder: Ældre Sagens Fremtidsstudie og Sundheds- og Ældreministeriets ”National undersøgelse af forholdene på plejecentre” (2016)

Læs også: Vision for det gode liv på plejehjem 

Sidst opdateret 06.08.2021