Pension

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Pensionsalderen stiger

I Velfærdsaftalen fra 2006 blev det aftalt, at folkepensionsalderen skal stige i takt med forventningen om, at vi lever længere.

Folkepensionsalderen er fastsat ud fra, at en gennemsnitsdansker skal kunne modtage folkepension i samme antal år, som man gjorde i 1995/96.

Når levealderen stiger, skal folkepensionsalderen altså følge med op. Men det kræver stadig Folketingets godkendelse.

Folkepensionsalderen kan stige hvert femte år, men højest med 1 år hvert femte år.

I 2015 godkendte Folketinget således, at folkepensionsalderen er 68 år for dem, der er født i 1963 eller senere.

I 2020 skal Folketinget tage stilling til, om folkepensionsalderen skal sættes yderligere op til 69 år for dem, der er født i 1968 eller senere.

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man vil og kan, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.

Læs mere

Sidst opdateret 13.12.2019