Pension

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Hvordan virker pensionssystemet

Pensionssystemet i Danmark består af tre dele: folkepensionen og ATP, arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsopsparinger.

Det danske pensionssystem er robust, og det løser de opgaver, et pensionssystem skal løse:

  • Det beskytter mod fattigdom
  • Det sikrer levestandarden for de fleste pensionister
  • Det er økonomisk holdbart.

Pensionssystemet har tre søjler, der supplerer hinanden: folkepension med ATP, obligatoriske arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsopsparinger.

Det er opdelingen i søjler med forskellig finansiering, der gør det danske pensionssystem robust.

1. Folkepension

Folkepensionen, der er skattefinansieret, sikrer sammen med ATP alle, der har nået pensionsalderen, mod fattigdom.

Læs også: Hvad er folkepension

Læs også: Fakta om ATP

2. Arbejdsmarkedspensioner

Obligatoriske arbejdsmarkedspensioner sikrer levestandarden, efter man går på pension.

3. Individuelle pensionsopsparinger

Individuelle pensionsordninger giver den enkelte mulighed for at spare ekstra op, så man har mere at leve for som pensionist.

 

De fleste lønmodtagere bidrager i dag til en arbejdsmarkedspension, og overførselsindkomstmodtagere under folkepensionsalderen betaler også bidrag til ATP.

Herudover skal modtagere af overførselsindkomst fra 2020 bidrage til en obligatorisk pensionsordning, der administreres af ATP. Bidraget udgør 0,3 pct i 2020 og stiger gradvist til 3,3 pct i 2030.

Sidst opdateret 03.06.2021