Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Støt os

Alle har ret til et godt liv – støt vores arbejde

Øg dit fradrag, når du donerer til velgørenhed

Du skal betale mindre i skat, når du donerer penge til velgørenhed. Få styr på reglerne her.

Du kan få fradrag, hvis du donerer penge til en velgørende forening, organisation, fond eller et trossamfund, som er godkendt af Skattestyrelsen til at modtage gaver, og som giver ret til fradrag for den, der giver gaven.

At få fradrag betyder, at den del af din indkomst, du ikke skal betale skat af, bliver større – altså du får flere penge udbetalt om måneden.

Du kan få fradrag på både små og større beløb, du donerer, men højest for 18.300 kr. om året i 2024.

Se godkendte foreninger mv. på Skattestyrelsens hjemmeside

Betal mindre i skat, når du donerer

En del af din indkomst skal du ikke betale skat af, fordi du har det, der hedder et personfradrag.

For personer over 18 år er personfradraget som udgangspunkt 49.700 kr. om året i 2024.

Det betyder, at de første 49.700 kr., du tjener, skal du ikke betale skat af. 

Når du får et godkendt fradrag, fordi du har støttet en velgørende forening e.l., stiger dit samlede fradrag, og andelen du ikke skal betale skat af, bliver større.

Det betyder, at hvis du donerer 1.200 kr. om året til en godkendt forening, så øger du dit samlede fradrag til 50.900 kr.

Oplys CPR-nummer for at få fradrag

Du skal oplyse dit cpr-nummer til den forening, organisation e.l., du donerer penge til, hvis du skal have fradrag for din donation.

Det kan du fx gøre ved at ringe til foreningen eller indtaste dine oplysninger på foreningens hjemmeside, hvis der er mulighed for det.

På den måde kan foreningen indberette dit bidrag til Skattestyrelsen, og du får automatisk dit fradrag.

Mange foreninger giver dig mulighed for at donere penge med MobilePay. Hvis du vil have fradrag på en donation via MobilePay, skal du tage et billede af den kvittering, du får, og sende den til foreningen sammen med dit cpr-nummer.

Du får ikke automatisk fradrag, når du donerer via SMS

SMS er også en udbredt måde at donere penge på, men vær opmærksom på, at du ikke automatisk får fradrag på donationer givet via SMS.

SMS-donationer sker typisk ved, at du modtager en SMS fra foreningen eller organisationen med opfordring til at støtte.

Du donerer penge, når du besvarer beskeden med et bestemt ord eller kodeord, som foreningen har angivet.

Mange foreninger tilbyder at indberette donationer, der er sket via SMS til Skattestyrelsen. Hvis du ønsker fradrag for din dokumentation, skal du henvende dig til den forening eller organisation, som du har støttet, med dokumentation for din betaling.

Donation gennem testamente kan være en fordel

Du kan også testamentere penge til velgørende foreninger. Det gør du ved at indsætte foreningen til at arve i dit testamente. Det kan være en økonomisk fordel for dine øvrige arvinger.

Læs også: Sådan opretter du et testamente

En fordel ved at donere et beløb af din arv til en velgørende forening er, at det, der hedder boafgiften, kan blive lavere for dine arvinger, hvis de skal betale den høje boafgift på ca. 36,25 pct. Den høje boafgift skal betales, hvis arvingerne fx er søskende, nevøer, niecer eller gode venner.

Boafgift er en afgift, du skal betale til staten, når du arver. Hvor stor afgiften er, afhænger af hvor stor arven er, og hvordan du var i familie med afdøde. Ægtefæller skal ikke betale boafgift, mens fx samlevere og børn skal.

Læs mere om boafgift i håndbogen "Værd at vide"

Mange velgørende foreninger og organisationer er fritaget for at betale boafgift.

30 procent-løsningen

Der findes en bestemt form for donation i forbindelse med testamente, som kaldes”30 procent-løsningen”. Her donerer du fx 30 pct. af arven til en velgørende forening mod, at foreningen betaler de andre arvingers samlede boafgift.

Det betyder, at de andre arvinger arver 70 pct. af arven – uden at de skal betale boafgift. Denne løsning kan være en fordel, hvis dine arvinger skal betale den høje boafgift på ca. 36,25 pct. 

Læs mere om, hvordan du nedsætter boafgiften ved arv

Læs om, hvordan du kan støtte Ældre Sagen

Sidst opdateret 12.04.2024