Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ny ældrelov mangler fortsat finansiering

Forslaget til finanslov 2023 forbigår behovet for forbedringer i ældreplejen og den kommende ældrelov.
23.03.2023

Regeringen har med egne ord fremlagt en stram finanslov for 2023 der skal bidrage til at få inflationen under kontrol.

Ældre Sagen anerkender behovet for en stram finanslov i år. Men kommer forslaget igennem, som det er nu, vil det kun med nød og næppe dække udgifterne til, at vi bliver flere ældre.

Dermed bliver ældreplejen heller ikke én times omsorg bedre, end den er i dag.

Det øger Ældre Sagens forventninger til, at regeringens ambitiøse genopretning af ældreplejen og finansieringen af den nye ældrelov bliver højt prioriteret med finansloven for næste år.

- Regeringen har anerkendt behovet for en omfattende reform af ældreplejen. Den reform koster mange flere penge, end regeringen indtil nu lægger op til at bruge. Indtil pengene kommer op af lommen, bliver plejen af vores svækkede ældre kun dårligere, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Afsæt en ældrelovsmilliard

Med ældreloven vil ældreplejen blive omstillet i retning af nye visitationsformer og ny organisering af hjælpen i hverdagen.

Ældre Sagen vurderer, at der som minimum skal bruges 1 mia. i hver af de kommende to år til den nødvendige omstilling i kommunerne.

Læs: Ældre Sagens finanslovsforslag 2023

FAKTA: En ny ældrelov Ældreplejen i Danmark har store udfordringer. Der er derfor behov for at gentænkning af ældreplejen.

Det arbejde er i gang med bl.a. en kommende nye ældrelov som skal præsenteres efter sommeren.

Læs mere: Ny ældrelov skal sætte svækkede ældre fri

Fremryk regulering af folkepensionen

Regeringen har ad flere omgange sendt inflationshjælp til nogle af de pensionister der har færrest penge.

Det er godt for dem, hjælpen har været målrettet mod, men en stor gruppe pensionister med lav indkomst står fortsat helt uden hjælp mod prisstigningerne.

De har svært ved at få pengene til at række.

Selvom inflationen aftager, så er det en misforståelse at tro, at behovet for inflationshjælp er mindre i 2023 end i 2022. Faktisk tværtimod.

I år rammer inflationen pensionisterne endnu hårdere, da reguleringen af folkepensionen og andre forsørgelsesydelser også er langt lavere end den forventede inflation.

Så ikke alene er der et hul i økonomien for mange pensionister fra 2022. Hullet vokser sig større i 2023.

Derfor foreslår Ældre Sagen også at fremrykke reguleringen af folkepensionen.

Ellers vil de lønstigninger, vi ser i samfundet lige nu først komme pensionisterne til hjælp i 2025.

Så længe kan de pensionister, der har mindst, ikke vente.

Læs mere: Pensionerne bør efterreguleres

Positive tiltag i akutplan - men behov for mere forebyggelse

Forud for finanslovsforslag vedtog regeringen også en akutplan for sundhedsvæsnet.

Ældre Sagen ser den akutplan som et nødvendigt skridt på vejen, men der er behov for endnu mere forpligtende samarbejde om ældre patienter og mere fokus på kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, hvis vi skal løse de store udfordringer.

Læs mere: Positive tiltag i akutplan - men behov for mere forebyggelse

Sidst opdateret 03.05.2024