Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Sæt den ældre fri – ikke kommunerne

Ny ældrelov: Regeringen må tage ansvaret på sig, hvis den kommende ældrelov skal skabe en ældrepleje med tid til omsorg.
05.09.2022

Udkastet til den ventede ældrelov er nu landet på regeringens bord.

Dermed er det nu, Regeringen skal vise, at der er handling bag de store ambitioner om en genstart af ældreplejen, som Statsminister Mette Frederiksen lovede med sin nytårstale.

Krav om forandringer i kommunerne

Flere kommuner er i år blevet ”sat fri” af den eksisterende lovgivning for ældreplejen for at kunne indrette sig på nye måder.

Men det vil ikke være nok at læne sig tilbage og lade vilkårligheden råde, mener Ældre Sagen.

Ældreloven kommer, fordi ældreplejen med statsministerens egne ord har behov for en genstart. Der skal ske grundlæggende forandringer i kommunernes arbejde.

- Ældreloven skal sætte den ældre fri. Ikke kommunerne. Og jeg forventer, at regeringen og folketinget stiller krav og tager ansvaret for at skubbe på de nødvendige forandringer. Ellers bliver ældreloven en omgang snak, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Læs også: Ældres rettigheder er forsvundet i ny velfærdsaftale

Meget bureaukrati er selvskabt

Det er kommunerne, der er i fokus, men det er også kommunerne selv, der har skabt det enorme papirmonster, de mange regler og skemaer, som ældreloven nu skal være med til at fjerne.

Kommune efter kommune beretter, at når de graver ned i egne dokumentationskrav, må de sande, at størstedelen er af egen avl.

Kommunerne har også i årevis systematisk skruet ned for kvalitet og ydelser i hjemmeplejen, og antallet af hjemmehjælpstimer og antallet af plejehjemspladser pr. dansker over 65 år er faldet støt.

Ældre Sagen har dokumenteret, at ca. 73.000 ældre, som har alvorlige problemer med at klare sig i hverdagen, ingen hjælp modtager overhovedet.

Der skal følge penge med

En del af ansvaret er også at sikre finansiering. Ældre Sagen har foreslået, at der med finansloven for 2023 afsættes en ældrelovsmilliard til at sikre, at ældreloven kan bankes fast i dagligdagen i ældreplejen.

- De gode intentioner om at skabe grundlæggende forandringer i ældreplejen kræver penge. Langt flere penge end regeringen lægger op til at bruge. Der skal sættes handling bag de flotte ord, siger Bjarne Hastrup.

Læs også: Gentænkning af ældreplejen kræver flere penge

Gode takter

For Ældre Sagen har der været fire grundpiller i vores bidrag til den kommende ældrelov.

På disse områder indeholder udkastet flere gode takter som er helt nødvendige for en værdig ældrepleje.

  • Sæt den ældre fri – ikke kommunerne. Ældre Sagen vil væk fra den tunge og bureaukratiske visitation til en anden model med udgangspunkt i den enkelte ældres behov
  • Ældreplejen skal arbejde i faste tværfaglige teams for at sikre flest mulige kendte ansigter og større tryghed for svækkede ældre
  • Bedre samarbejde med pårørende
  • Forbedret retssikkerhed

Læs mere: Ny ældrelov med den ældre i centrum

Behov for national ramme for kvalitet

Ældre Sagen advarer dog om, at der mangler rammer for kvaliteten i ældreplejen.

En national kvalitetsramme skal sikre, at der ikke er 98 forskellige fortolkninger af, hvad værdig ældrepleje er alt efter, hvilken kommune, man bliver ældre i.

- Danmark er et for lille land til store forskelle i den ældrepleje, vi kan få. Vi skal have adgang til den samme faglige kvalitet i pleje og omsorg uanset postnummer, siger Bjarne Hastrup

Det samme gælder i mødet med sundhedsvæsnet. Som ældre patient skal man kunne være tryg ved, at man plejes og behandles på lige vilkår og har samme patientrettigheder som øvrige patienter, hvad enten man får sygepleje på sygehus eller i kommunen.

Helst med fælles ledelse og økonomi for de fælles patienter mellem region og kommune.

Mangel på arbejdskraft er elefanten i rummet

Endelig er det vigtigt for Ældre Sagen at understrege, at uanset de gode intentioner i ældreloven, så skal den alarmerende og voksende mangel på ansatte et alvorligt problem.

- Ældreloven bliver aldrig til noget uden ansatte i ældreplejen. Den udfordring behandler ældreloven ikke, men vi bidrager gerne til at komme med løsninger også på det problem, siger Bjarne Hastrup.

Læs alle Ældre Sagens kommentarer til oplægget om ny ældrelov

Sidst opdateret 03.05.2024