Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Bevar hjemmehjælp til svækkede ældre

Det er afgørende for Ældre Sagen, at der fortsat eksisterer hjemmepleje af høj kvalitet for ældre, der har behov.

Der skal være god og tilstrækkelig hjemmehjælp til svækkede ældre, som ikke vurderes at have potentiale for et rehabiliteringsforløb. Det gælder også ældre, som påbegynder et forløb, men ikke magter at gennemføre det. Eller hvor det viser sig, at indsatsen ikke har den tilsigtede effekt.

Læs også: Rammer for rehabilitering

Retten til at afbryde rehabiliteringsforløb 

Ifølge loven er alle, der vurderes at have potentiale, forpligtede til at tage imod tilbud om rehabilitering. 

Loven præciserer også retten til at afbryde et rehabiliteringsforløb, hvis det ikke fungerer. Hvis den ældre fx har svært ved at finde motivationen, bliver syg, eller modsætter sig at deltage i forløbet. Borgeren kan afbryde forløbet på et hvilket som helst tidspunkt.

""Det er Ældre Sagens holdning, at alle skal have vished og tryghed for, at kommunen ikke kan nægte dem den hjemmehjælp, de har behov for. Kommunen skal foretage en vurdering af den enkeltes behov for hjemmehjælp, selv om den ældre har afbrudt et rehabiliteringsforløb.

Ældre Sagen mener, at ældre skal have ret til at klage i forhold til kravene for træning samt afgørelser vedrørende rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp. Kommunen må ikke nægte et rehabiliteringsforløb for de, der ønsker det og har potentiale for rehabilitering.

Læs også: Ny ældrelov med den ældre i centrum

Sidst opdateret 28.05.2024