Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Digitalisering

Plads til alle i en digital verden

Kontanterne skal bevares

Der skal altid været let adgang til at kunne hæve og bruge kontanter af hensyn til dem, der ikke kan benytte sig af digitale løsninger.

I takt med at samfundet bliver mere og mere digitalt, opstår nye digitale betalingsløsninger. Fx kontaktløs betaling og mobilbetalingsløsninger.

Det har medført, at kontanter bruges stadig mindre i den fysiske handel.

Derfor mener nogle aktører i samfundet, bl.a. visse restauranter, butikker og banker, at adgangen til brug af kontanter skal begrænses, og at kontantreglen derfor skal ændres.

Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik er der ca. 90.000 personer i alderen 15-89 år, der udelukkende bruger kontanter til at betale for deres varer og tjenester.

Ældre Sagens beregninger baseret på tal fra Danmark Statistik viser desuden, at der blandt alle aldersgrupper i befolkningen er mennesker, der har en oplevelse af, at have svært ved at gennemføre betalinger, hvis kontanter bliver afskaffet.

Oplevelsen er størst blandt de 80-84-årige og 85-89-årige, hvor henholdsvis 39 pct. og 48 pct. er meget enige eller enige i, at de vil have svært ved at gennemføre betalinger, hvis kontanter bliver afskaffet. I de øvrige aldersgrupper svinger tallet fra 17 pct. til 32 pct.

Læs mere: Ældres brug af kontanter

Bevar kontanterne

Der kan være mange forskellige årsager til at en person betaler med kontanter. Vigtigst af alt er, at kontanterne sikrer inklusion i samfundet. Desuden sikrer kontanterne frihed, selvbestemmelse og privatliv mv.

Nogle mennesker er ramt af kognitive udfordringer. Det kan fx være personer med demens eller en hjerneskade, som kan gøre det umuligt for dem at benytte digitale betalingsløsninger/betalingskort, fx fordi de har svært ved at huske koder. Det er en tilstand, der kan ramme personer i alle aldre, og for dem spiller kontanterne en afgørende rolle.

Derfor arbejder Ældre Sagen for at bevare kontanterne.

Bevar kontantreglen

Kontantreglen eksisterer for at hindre diskrimination af kontantkunder, og der må derfor ikke opstilles betalingshindringer, der alene gælder for kontantkunderne.

Det betyder, at butikker ikke må omgå reglen ved fx at skilte med, at man ikke tager imod kontant betaling eller frabeder sig kontant betaling, og eller ved ikke at have byttepenge.

Læs også: Digitalisering presser retssikkerhed

Der gælder dog nogle undtagelser til reglen, fx gælder den ikke ved fjernsalg (dvs. køb i netbutik/over internettet eller via telefonen) eller i tidsrummet fra kl. 22-06. Den gælder heller ikke for særligt røveriudsatte områder, hvor der ikke er pligt til at tage imod kontanter i tidsrummet kl. 20-06, eller ved midlertidige arrangementer som fx musikfestivaler.

Ældre Sagen mener, at kontantreglen skal bevares i sin nuværende form, da den sikrer adgang til at betale med kontanter i langt de fleste købssituationer, hvilket personer i alle aldre har glæde af.

Bedre adgang til at hæve kontanter

Med den digitale udvikling bliver flere af bankernes ydelser og tjenester også digitale. De fleste bankkunder benytter sig nu af de digitale løsninger, og det har medført, at bankerne gennem flere år har lukket både filialer, men også bankkasser med personlig betjening.

Det er imidlertid ikke alle bankkunder, som kan benytte sig af de digitale løsninger, og for dem er det fuldstændig afgørende, at der er sikret en ordentlig adgang til kontanter.

I dag har man som bankkunde ikke krav på at kunne hæve kontanter i en filial, man har kun krav på at kunne hæve kontanter i en hæveautomat. Det er dog ikke alle bankkunder, der kan benytte sig af hæveautomater, fx hvis de har svært ved at huske koder, eller hvis de er utrygge ved at benytte en automat uden, at der er personale til stede, som kan hjælpe.

En analyse fra Nationalbanken viser, at 3 ud af 10 mener, at udbuddet af betjent ekspedition ved kassen ikke opfylder deres behov for at hæve eller indsætte kontanter.

Ældre Sagen mener, at bankerne har en særlig betroet opgave i vores samfund, og med den rolle følger et særligt samfundsansvar. Bankerne skal derfor sikre alle deres kunder en brugbar, værdig og reel adgang til kontanter.

Ældre Sagen hjælper med it-kurser og it-hjælp

På digitaliseringsområdet tilbyder it-frivillige hjælp til ældre til at komme på internettet og følge med i den digitale udvikling. Ældre Sagens lokalafdelinger tilbyder it-aktiviteter og arrangementer

I Ældre Sagen er der ca. 1.600 it-frivillige, der landet over hjælper i it-cafeer, på kurser, via it-telefonsupport eller besøg i hjemmet, hvis den nyeste opdatering, routeren eller streaming giver udfordringer.

Sidst opdateret 17.07.2024