Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Digitalisering

Plads til alle i en digital verden

Digitalisering presser retssikkerhed

Bevar direkte kontakt med kommunen af hensyn til retssikkerheden.

Ældre Sagen er generelt for digitalisering. Det er positivt, at det bliver nemmere at være borgere i Danmark, men det er omvendt også vigtigt, at der er fokus på de digitalt udfordrede danskere.

Det er ikke i orden, at danskerne udelukkende kan komme i kontakt med kommunen eller en anden myndighed ad digitale kanaler. Det kan have uheldige konsekvenser for retssikkerheden, viser undersøgelse.

Det er bekymrende, at digitaliseringen på den måde kan sætte danskernes retssikkerhed under pres, mener Ældre Sagen.

Alle skal have lige adgang til offentlige myndigheder, uanset om de benytter digital kommunikation eller ej.

Læs også: Alle skal selv kunne være i kontakt med det offentlige

Ikke alle er digitale

Siden den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 blev indført, er det som udgangspunkt blevet obligatorisk at betjene sig selv digitalt ved hjælp af digitale selvbetjeningsløsninger og Digital Post.

Digitaliseringen kan på flere måder være en fordel og bidrage positivt til retssikkerheden for personer, der er fortrolige med internettet, fx fordi de har lettere adgang til information.

Men alle er ikke med på digitaliseringsbølgen. Ifølge Ældre Sagens beregninger baseret på tal fra Digitaliseringsstyrelsen er der ca. 248.000 personer, der i 2022 ikke har Digital Post.

Ifølge vores beregninger, baseret på Danmarks Statistiks undersøgelse af It-anvendelse i befolkningen 2022, er det ca. 104.000 personer mellem 65 og 89 år, der aldrig har været på internettet.

Lige adgang for alle

Derfor mener Ældre Sagen, at det er helt nødvendigt for retssikkerheden, at muligheden for den direkte dialog med myndigheder fastholdes på en måde, hvor både den enkelte, der har brug for hjælp, og medarbejder i borgerservice kan stille uddybende spørgsmål og afklare de konkrete situationer.

Ældre Sagen arbejder for, at alle har lige adgang til service og rådgivning i det offentlige, uanset om vedkommende er digital eller ej.

Det nytter derfor ikke, hvis fokus i mødet mellem borger og medarbejder primært er at hjælpe borgeren med at klare den digitale selvbetjening.

Krav på helhedsorienteret vejledning

En myndigheds hovedopgave skal være at afklare en enkeltes situation og give en helhedsorienteret vejledning.

Dette gælder særligt på det sociale område, hvor myndigheder ifølge Retssikkerhedslovens § 5 har en skærpet vejledningspligt. 

Læs også: Plads til alle i samfundet

Sidst opdateret 29.02.2024