Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Vi skal kunne være en del af arbejdsmarkedet, så længe vi kan og vil.

Personalepolitik for alle aldre

Arbejdspladsen skal have en personalepolitik, der tager højde for vores forskellige livsfaser.

De fleste tilbringer en stor del af livet på arbejdspladsen, og samtidig bliver vi der længere og længere.

Dels fordi flere af os kan og vil arbejde længere, dels fordi folkepensionsalderen stiger i takt med, at vi lever længere.

Vi har alle meget varierende behov, ønsker og forudsætninger afhængigt af,  hvor vi er i livet.

En moderne og attraktiv arbejdsplads bestræber sig på at rumme og tage højde for dette.

Læs også: Flere arbejder allerede længere

Tænk livsfasepolitik

Ældre Sagen opfordrer til, at alle arbejdspladser har en livsfasepolitik.

En livsfasepolitik er en helhedsorienteret personalepolitik, hvor der så vidt muligt tages hensyn til vores forskellige ønsker, behov og forudsætninger i de forskellige faser af arbejdslivet.

Fleksibilitet og åbenhed i forhold til at finde løsninger, der både tilgodeser arbejdspladsens og den enkelte medarbejders ønsker, behov og forudsætninger er centralt i en livsfasepolitik.

Ældre Sagens forslag til elementer i en livsfasepolitik omfatter bl.a.:

  • Fleksible arbejdsvilkår – såsom mulighed for at gå op og ned i arbejdstid, fleksible arbejdstider, mulighed for at aftale hjemmearbejdsdage, indførelse af familieomsorgsdage (Bedstes 1. sygedag) og muligheder for at ændre jobfunktion
  • Livsfasesamtaler – fx som et element i udviklingssamtalen eller som en særskilt samtale
  • Mulighed for efter- og videreuddannelse hele arbejdslivet

 

Læs også: Ældre Sagens forslag til en livsfasepolitik

Vores behov varerier i løbet af livet

Behovene for at skrue op og ned for tempo og ambitioner varierer gennem arbejdslivet. Det bør arbejdspladsernes personalepolitik så vidt muligt tilgodese. Det har ikke nødvendigvis noget med alder at gøre.

Den enkeltes ønsker, behov og forudsætninger er meget individuelle og vil variere over tid. Fx kan småbørnsforældre have andre behov end personer sidst i arbejdslivet, mens personer med syge eller svækkede pårørende i en periode kan have behov for større fleksibilitet.

Læs også: Det påvirker arbejdet at være pårørende 

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Se mærkesagen

Sidst opdateret 07.05.2024