Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Vi skal kunne være en del af arbejdsmarkedet, så længe vi kan og vil.

Økonomien er holdbar

Højere pensionsalder er med til at sikre en holdbar økonomi.

De allerede aftalte tilbagetrækningsreformer og en dermed voksende arbejdsstyrke er med til at sikre, at vi kan fastholde det nuværende velfærdsniveau med uændret skattetryk.

Det slår bl.a. Det Økonomiske Råd og Finansministeriet fast med deres beregninger af den såkaldte holdbarhedsindikator, som er i plus. En positiv holdbarhedsindikator er udtryk for, at der set over en lang periode er overskud på de offentlige finanser.

Læs også: Dansk Økonomi efterår 2023 fra Det Økonomiske Råd

DK2030 - Danmark rustet til fremtiden

Tilbagetrækningsreformer øger arbejdsstyrken

Tilbagetrækningsreformer mv., herunder højere folkepensionsalder, ændrede regler for efterløn samt udviklingen i befolkningssammensætningen betyder, at væksten i fremtidens arbejdsstyrke kommer fra de mest erfarne.

Frem mod 2050 forventes arbejdsstyrken at stige med 200.000 personer. Hele denne vækst kommer fra de 60+ årige. (Kilde: Dream, socioøkonomisk fremskrivning 2022)

Andelen af folkepensionister falder på sigt

Antallet af personer over 65 år stiger fra knap 1,2 mio. personer i 2020 til knap 2 mio. personer i 2100. Det forventes, at andelen af folkepensionister i procent af befolkningen vil stige en smule frem mod 2034 for derefter at falde til et konstant lavere niveau på mindre end 16 pct. Det viser beregninger på baggrund fremskrivninger fra DREAM-gruppen.

Læs Ældre Sagens mærkesag om pension

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Se mærkesagen

Sidst opdateret 06.05.2024