Webshop

Ældre Sagens håndbog Værd at vide 2020 - køb den med rabat
Værd at vide
'Værd at vide 2020' er Ældre Sagens opslagsbog. Her kan du finde svar på en række spørgsmål, som har betydning for din hverdag.

Du kan få hjælp til dine spørgsmål om arbejdsmarkedet, arv og testamente, boliglovgivningen, gæld, hjemmehjælp, sociale pensioner, investering og opsparing, sundhedsområdet, værgemål og fuldmagt m.m. 

Ældre Sagens Fremtidsstudie 2015: Alder ingen hindring
Alder ingen hindring
Ældre Sagens Fremtidsstudiet 2015; Et studie af livet, forventningerne og ønskerne til fremtiden blandt danskere mellem 50 og 89 år.

Med Fremtidsstudiet 2015 tager vi i Ældre Sagen temperaturen på nuværende og kommende ældre – både dem, der er på arbejdsmarkedet, og dem, der er gået på pension; det mindretal, der modtager hjemmehjælp, og det flertal, der ikke gør. Fremtidsstudiet er en opfølgning på Fremtidsstudiet fra 2010 – og det femte store studie af nuværende og kommende ældre, som Ældre Sagen gennemfører.

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.

Bogen Nødbolig eller lysthus er Ældre Sagens vision om plejehjem som et hjem, hvor man kan leve et godt, trygt og værdigt liv, når man ikke længere kan klare sig derhjemme.
Nødbolig eller lysthus
I 'Nødbolig eller lysthus' udfolder Ældre Sagen sin vision om plejehjem som hjem, hvor man kan leve et godt, trygt og værdigt liv, når man ikke længere kan klare sig derhjemme.

De fleste mennesker frygter tanken om at skulle flytte på plejehjem.
Vi vil gerne være med til at mane den frygt i jorden og vise, hvad der skal til, for at skabe et godt liv på plejehjem.
Når vi kommer på plejehjem, er vi som regel tættere på livets afslutning. Netop derfor skal vi have mulighed for at leve omgivet af hverdagsting, som skaber livsglæde her og nu: Musik, blomster på bordet, måltider fra plejehjemmets køkken, ture med cykelpiloter, æbleskrælning under åben himmel og et personale, som behandler os venligt og respektfuldt og kan leve sig ind i, hvad vi tænker og føler.

Du kan også læse bogen online Klik for at åbne et nyt vindue

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.

Tæt på døden handler om, ja, døden. Ældre Sagen vil gerne medvirke til at sætte ord på døden for at gøre op med det tabu, den stadig er omgivet af
Tæt på døden
'Tæt på døden' handler om døden. Ældre Sagen vil gerne medvirke til at sætte ord på døden for at gøre op med det tabu, den stadig er omgivet af.

I bogen, kan du møde pårørende, som har mistet, og personale på hospitaler, på plejehjem og i hjemmeplejen, der gør en stor indsats for, at døende og deres familier får en sidste god tid.
Du kan også læse om livet på hospice, bedemænds arbejde, og hvad præsten ved om sorg. 

Bogen er skrevet af Margrethe Kähler, chefkonsulent og jurist i Ældre Sagen.

Download bogen som e-bog til din tablet eller smartphone

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.

 
Træn dig glad 2 - Træningsprogrammet består af to dele: Et siddende og et stående program
Træn dig glad 2
Instruktør Stina Bavnhøj instruerer motionsprogrammet 'Træn dig glad 2'. Hun viser og fortæller dig, på en rigtig god levende måde, hvordan du udfører øvelserne.

Træningsprogrammet består af to dele:

  • Et siddende
  • Et stående program

Det er vigtigt, at du gør det, du kan - også selvom kræfterne måske ikke rækker så langt.
For at skabe lidt ekstra motivation og glæde under træningen, er der en del velkendte musiknumre. Du kan både bruge DVD’en sammen med andre eller alene. 

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.

 
Pårørendeguide
Dette er en guide, som kan besvare nogle af de mange spørgsmål, som opstår hos pårørende i et demensforløb.

Guiden kan være med til at støtte pårørende, følelsesmæssigt og praktisk. Ethvert forløb vil dog være forskelligt. Denne guide rummer ikke alle svarerne, men vi håber, at du som pårørende bliver bedre rustet til at leve med en demenssygdom i familien med denne guide.

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.

Du kan også læse guiden online her.

Frivillige skaber livskvalitet består af konkrete råd og redskaber til, hvordan du i praksis samarbejder med frivillige foreninger
Frivillige skaber livskvalitet
Bogen giver dig konkrete råd og redskaber til, hvordan du i praksis samarbejder med frivillige foreninger.

Bogen indeholder fire trin og 19 konkrete redskaber til, hvordan du styrker og udvikler samarbejdet i praksis. Bogen hjælper dig også med at besvare de spørgsmål der må opstå om regler og jura.

Bogen præsenterer også en lang række citater og cases fra personer og projekter, som i praksis skaber succesfuldt samarbejde på tværs af den frivillige og offentlige verden.

Du kan bruge bogen uanset, om du er ny i samarbejdet med frivillige, eller om du er en erfaren samarbejdspartner. Den kan både læses som en guide til samarbejdet fra start til slut eller som et opslagsværk med inspiration til, hvordan samarbejdet kan gribes an i praksis.

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.

Du kan læse bogen her

Kys livet - også når det gør ondt tager udgangspunkt i seks kvinder og syv mænds fortællinger
Kys livet - også når det gør ondt
Bogen tager udgangspunkt forskellige mennesker med forskellige livsformer, humør, sind, meninger og holdninger.

Fælles for alle bogens personer er, at de har noget på hjertet – og ikke mindst, at de har viljen til at løse de udfordringer og problemer, som de står overfor. 

Bogen er skrevet af Margrethe Kähler, chefkonsulent og jurist i Ældre Sagen.

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.

 
Alle tiders boliger - inspiration til at bygge boliger, der tilgodeser alle faser i livet
Alle tiders boliger
Bogen giver dig inspiration til at bygge boliger, der tilgodeser alle faser i livet.
Mange boliger bliver i dag bygget og indrettet til idealmennesker uden funktionsnedsættelser. Bogen indeholder derfor gode ideer og inspiration til, hvordan du fremtidssikre din bolig. 
Den indeholder tegninger, fotos og nyttige tjeklister, som gør dine beslutninger nemmere, når du skal tænke alderdom ind i boligen.
 
Bogen er skrevet af Margrethe Kähler, chefkonsulent og jurist i Ældre Sagen.
 
Bliver sendt inden for 10 dage med B-post. 

 

Bofællesskab - nyttig viden og inspiration til, hvordan I finder hinanden og etablerer et bofællesskab.
Bofællesskab
Bogen 'Bofællesskab - Fra drøm til virkelighed' giver dig nyttig viden og inspiration til, hvordan I finder hinanden og etablerer et bofællesskab.
Du får gode, praktiske råd til, hvordan du skal vælge, om det skal være leje-, andels- eller ejerbofællesskab. 
Du kan i bogen læse mere om finansiering, jura og vedtægter – og ikke mindst også læse om det daglige liv i bofællesskaber. Herunder hvordan man løser store som små konflikter. 

Bogen er skrevet af Margrethe Kähler, chefkonsulent og jurist i Ældre Sagen.
 
Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.
CD med udvalgte sange fra sangbogen Sangen har vinger
Sangen har vinger CD
CD'en indeholder udvalgte sange fra melodibogen 'Sangen har vinger'.
Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.
Sangbogen Sangen har vinger
Sangen har vinger - tekstbog
'Sangen har vinger' indeholder sange og salmer til enhver lejlighed. De er udvalgt efter, hver der synges og efterspørges på plejehjem og dagcentre.
Tilhørende CD medfølger køb af tekstbogen.

Sangbogen indeholder et større antal nyere sange, som således supplerer det mere traditionelle repertoire, der rækker gennem generationer. Der er hermed også tænkt på fremtidens ældre.

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.

Sangen har vinger - alle melodier med noder
Sangen har vinger - melodibog
'Sangen har vinger melodibog' supplerer tekstbogen med akkorder og becifringer.

Bogen er udført med spiralbind, og kan derfor ligge opslået på et bord, idet formatet gør, at den ikke klapper sammen.

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.

Sangbogen Sangen har vinger
Sangen har vinger - klassesæt
'Sangen har vinger' indeholder sange og salmer til enhver lejlighed. De er udvalgt efter, hvad der synges og efterspørges på plejehjem og dagcentre.

Sangbogen har endvidere et afsnit udelukkende med omkvæd fra populære sange. Første del af sangen spilles på et instrument eller nynnes, hvorefter omkvædet synges i fællesskab. Sangen gentages, og erfaringsmæssigt synger alle mere sikkert ved repetitionen.

Sættet indeholder 10 sangbøger og 1 melodibog.

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.
tekstbogen Sange til livet med alle tekster
Sange til livet tekstbog
'Sange til Livet' er opdelt efter årstiderne og højtider, og indeholder derudover tekster til danske og udenlandske evergreens.

Bogen er samlet og redigeret af René A. Jensen og Vagn Nørgaard, trykt med læsevenlig, stor skrift. 
Bogen indeholder sange som "Der er ingenting i verden så stille som sne", "Jeg er havren" og ikke mindst julesalmer af bl.a. B.S Ingemann og N.F.S Grundtvig.

Takket være overskuelige indholdsfortegnelser samt et brugervenligt forfatter -og stikorsregister kan man nemt finde, hvad man søger.

318 sider.

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.

 
melodibogen Sange til livet med noder
Sange til livet melodibog
Melodibogen er et nodehæfte til sangbogen 'Sange til Livet', der følger den samme opdeling som den populære sangbog.

Den er trykt med stor skrift, og indholdsfortegnelsen samt stikordsregistret gør det nemt og overskueligt at finde noderne til den ønskede sang.

Sange til Livet melodibog er redigeret af René A. Jensen og Vagn Nørgaard i 2007 og udgivet af Clementstrykkeriet A/S.
298 sider.

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.

 
pakke med 10 tekstbøger og 1 melodibog
Sange til livet, tekstbog & melodibog
Få både sangbogen 'Sange til livet' samt den dertilhørende melodibog med noder.

Bøgerne er redigeret af René A. Jensen og Vagn Nørgaard og indeholder danske sange opdelt efter de 4 årstider, højtider samt danske og udenlandske evergreens af bl.a. Kim Larsen, John Mogensen, John Lennon og Poul McCartney.

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.

Håndbog for erfarne bilister - for dem der har taget deres kørekort for en del år siden
Håndbog for erfarne bilister
I bogen guides du igennem reglerne for fornyelse af dit kørekort, de vigtigste færdselsregler og tavler.

Bogen giver dig også en gennemgang af typiske ulykker, passende forholdsregler, gode råd om bilens indretning og udstyr, samt råd til gode kørevaner – og øvelser, som retter op på de dårlige.

Du kan også få hjælp til, hvordan i får taget hul på den vanskelige snak om, hvornår det er på tide at holde op med at køre bil.

Bogen er skrevet af Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn med støtte og input fra kørelærere, trafikpsykologer, politi og læger – mange, som gennem årene har samarbejdet med Ældre Sagen omkring Opfriskningskurser for erfarne bilister.

Bogen er lavet med støtte fra Social- og Integrationsministeriet.

Bliver sendt inden for 10 dage med B-post.