Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Webshop

Værd at vide 2024
'Værd at vide 2024' er Ældre Sagens opslagsbog. Her kan du finde svar på en række spørgsmål, som har betydning for din hverdag.
Du kan få hjælp til dine spørgsmål om arbejdsmarkedet, arv og testamente, boliglovgivningen, gæld, hjemmehjælp, sociale pensioner, investering og opsparing, sundhedsområdet, værgemål og fuldmagt m.m.

 

Bogen udkommer i ny version årligt i februar.

Skal du købe flere/andre bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

Træn dig glad 3
Med motionsprogrammet ”Træn dig glad 3” vil Ældre Sagen hjælpe med at få dig rørt i hverdagen. Træningsprogrammet består af fire korte programmer – to programmer, der udføres siddende på en stol og to programmer, der udføres stående.

Det er vigtigt, at du gør, det du kan, selvom kræfterne måske ikke rækker så langt. Det er altid bedre at gøre lidt end slet ingenting.
Motion er med til at give dig styrke og energi til at klare hverdagens gøremål – så du får overskud til lidt mere.
I Træn dig glad 3 finder du én CD med musikken alene, én CD med musik og tale, der guider dig igennem og en DVD, hvor du får den fulde instruktion med tale, får vist øvelser og musikken i baggrunden.

Det er også muligt at se de  fire træningsprogrammer online på www.aeldresagen.dk/TDG3 - dette er gratis. 

Drømmesamtaler i lommeformat - sæt med 10 stk
'Drømmesamtaler i lommeformat', er et redskab til medarbejdere i ældreplejen til at understøtte spændende og indholdsrige samtaler med ældre med brug for hjælp, Kortene er et supplement til de store kort. De er i spillekorts-størrelse og kan nemt være i lommen og tages frem til inspiration fx inden et besøg hos en ældre, der modtager hjælp og støtte.
De fire kategorier Livsgnister, Dagdrømme, Erfaringer og Eftermæle og de flotte illustrationer fra det originale sæt er bevaret og skaber mulighed for at have meningsfulde og dybere samtaler med fokus på den ældres liv, ønsker og drømme.

Drømmesamtaler i lommeformat er udviklet på foranledning af medarbejdere i ældreplejen og kommer med 10 sæt ad gangen.
 
forside af fremtidsstudiet 2021
Fremtidsstudie 2021 - Alderens mangfoldighed
Bogen 'Alderens mangfoldighed' er en sammenfatning af Ældre Sagens Fremtidsstudie 2021's mange resultater og er baseret på analyser gennemført af medarbejderne i Ældre Sagen. Fremtidsstudiet 2021 er en opfølgning på Fremtidsstudiet 2010 og 2015 og er dermed tredje måling i rækken.

Fremtidsstudiet er Ældre Sagens kronjuvel, som bl.a. dokumenterer nuværende og kommende ældres generelle livssituation, ønsker, bekymringer, drømme og behov og vi kan sammenligne udviklingen over de seneste 11 år.


Bliver sendt inden for 10 dage med Post Nord. 

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

Drømmesamtaler
'Drømmesamtaler' er et sæt samtalekort skabt som inspiration til samtaler, vi ellers ikke ville have haft. Kortene kan bruges af alle – i ældreplejen, på aktivitetscentre, til familiefesten og når frivillige tager på besøg. Kun fantasien sætter grænser.

Sættet indeholder 52 kort med spørgsmål og emner, der styrker relationer og giver spændende og indholdsrige samtaler. Kortene er inddelt i de fire kategorier: Livsgnister, Dagdrømme, Erfaringer og Eftermæle og kommer i en flot kasse med kortholder og guide. 

Drømmesamtaler er skabt af Ældre Sagen i samarbejde med ældre og medarbejdere fra Langeland, Gentofte, Slagelse, Rudersdal, København og Haderslev kommuner. 
 
Klassesæt Drømmesamtaler
Køb et klassesæt med 10 stk Drømmesamtaler.
'Drømmesamtaler' er et sæt samtalekort skabt som inspiration til samtaler, vi ellers ikke ville have haft. Kortene kan bruges af alle – i ældreplejen, på aktivitetscentre, til familiefesten og når frivillige tager på besøg. Kun fantasien sætter grænser.

Hvert sæt indeholder 52 kort med spørgsmål og emner, der styrker relationer og giver spændende og indholdsrige samtaler. Kortene er inddelt i de fire kategorier: Livsgnister, Dagdrømme, Erfaringer og Eftermæle og kommer i en flot kasse med kortholder, guide samt en avis, der fortæller lidt om baggrunden og brugen.

Drømmesamtaler er skabt af Ældre Sagen i samarbejde med ældre og medarbejdere fra Langeland, Gentofte, Slagelse, Rudersdal, København og Haderslev kommuner. 
 
Sæt med 5 stk Drømmesamtaler
Køb et sæt med 5 stk Drømmesamtaler.
'Drømmesamtaler' er et sæt samtalekort skabt som inspiration til samtaler, vi ellers ikke ville have haft. Kortene kan bruges af alle – i ældreplejen, på aktivitetscentre, til familiefesten og når frivillige tager på besøg. Kun fantasien sætter grænser.

Hvert sæt indeholder 52 kort med spørgsmål og emner, der styrker relationer og giver spændende og indholdsrige samtaler. Kortene er inddelt i de fire kategorier: Livsgnister, Dagdrømme, Erfaringer og Eftermæle og kommer i en flot kasse med kortholder, guide samt en avis, der fortæller lidt om baggrunden og brugen.

Drømmesamtaler er skabt af Ældre Sagen i samarbejde med ældre og medarbejdere fra Langeland, Gentofte, Slagelse, Rudersdal, København og Haderslev kommuner. 
 
Sang- & dansebog Åh disse minder
Bogen indeholder danske og internationale evergreens samt et udpluk fra de sidste mange årtiers festlige sange og refræner kendt fra Dansktoppen, Giro 413 samt fra film og musicals. I alt 180 nye sange der indbyder til dans og sang.

Åh disse minder er en sang- og dansebog rettet mod dem, der har glæde af en let tilgængelig og overskuelig tekst, fx mennesker med demens, Parkinson eller senhjerneskader m.fl.
Formålet med sangbogen er at skabe gode øjeblikke med genkendelse og glæde for den enkelte, samt at få fællesskaber til at vokse. Sangbogen kan bruges af alle – pårørende og frivillige samt på plejehjem og dagcentre, hvor fysioterapeuter, ergoterapeuter og plejepersonale bruger sang- og dansearrangementer i forbindelse med hyggelige stunder og i fysisk og kognitiv træning. 

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

Melodibog til Åh disse minder
'Åh disse minder melodibog' supplerer tekstbogen med akkorder og becifringer.
Bogen er udført med spiralryg.
Åh disse minder er en sang- og dansebog rettet mod dem, der har glæde af en let tilgængelig og overskuelig tekst, fx mennesker med demens, Parkinson eller senhjerneskader m.fl.
Formålet med sangbogen er at skabe gode øjeblikke med genkendelse og glæde for den enkelte, samt at få fællesskaber til at vokse. Sangbogen kan bruges af alle – pårørende og frivillige samt på plejehjem og dagcentre, hvor fysioterapeuter, ergoterapeuter
og plejepersonale bruger sang- og dansearrangementer i forbindelse med hyggelige stunder og i fysisk og kognitiv træning. Melodibogen indeholder noder og anvisninger til alle sangene i sang- og dansebogen.

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.
Åh disse minder - klassesæt
Åh disse minder indeholder danske og internationale evergreens samt et udpluk fra de sidste mange årtiers festlige sange og refræner kendt fra Dansktoppen, Giro 413 samt fra film og musicals. I alt 180 nye sange der indbyder til dans og sang.

Klassesættet indeholder 10 sang- og dansebøger + 1 melodibog.

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

Sange til livet tekstbog
'Sange til Livet' er opdelt efter årstiderne og højtider, og indeholder derudover tekster til danske og udenlandske evergreens.

Bogen er samlet og redigeret af René A. Jensen og Vagn Nørgaard, trykt med læsevenlig, stor skrift. 
Bogen indeholder sange som "Der er ingenting i verden så stille som sne", "Jeg er havren" og ikke mindst julesalmer af bl.a. B.S Ingemann og N.F.S Grundtvig.

Takket være overskuelige indholdsfortegnelser samt et brugervenligt forfatter -og stikorsregister kan man nemt finde, hvad man søger.

Bogen er med soft cover og på 318 sider.

Bliver sendt inden for 10 dage med Post Nord.

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.
Sange til livet melodibog
Melodibogen er et nodehæfte til sangbogen 'Sange til Livet', der følger den samme opdeling som den populære sangbog.

Den er trykt med stor skrift, og indholdsfortegnelsen samt stikordsregistret gør det nemt og overskueligt at finde noderne til den ønskede sang.
Bogen er med softcover.

Sange til Livet melodibog er redigeret af René A. Jensen og Vagn Nørgaard i 2007 og udgivet af Clementstrykkeriet A/S.
298 sider.

Bliver sendt inden for 10 dage med Post Nord.

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

 
Sange til livet, tekstbog & melodibog
Få både sangbogen 'Sange til livet' samt den dertilhørende melodibog med noder.

Bøgerne er redigeret af René A. Jensen og Vagn Nørgaard og indeholder danske sange opdelt efter de 4 årstider, højtider samt danske og udenlandske evergreens af bl.a. Kim Larsen, John Mogensen, John Lennon og Poul McCartney.

Begge bøger er med softcovers. Bliver sendt inden for 10 dage med Post Nord.

Skal du købe andre bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

300 gode råd til pårørende om plejehjem
Der er mange følelser i spil, når ens kære skal flytte på plejehjem og oveni kommer alle de praktiske ting, man skal forholde sig til.
Med de rigtige råd i baghånden kan man være bedre forberedt og forhåbentlig undgå nogle af de bekymringer, der ellers ville tynge.
I denne bog går forfatterne grundigt igennem hele processen, lige fra de første tanker om, at det måske er ved at være tid til at tage snakken om plejehjem, over ansøgningen, indflytningen og de nye vaner i hverdagen, til den allersidste del af livet på plejehjem og tiden lige efter.
Rådene er både praktiske, konkrete og skrevet med forståelse og indfølelse – med dig, der er pårørende, og med din kære, som du er pårørende til.
Pårørendeguide
Som pårørende skal du ofte tage stilling til nye situationer. Mange spørgsmål melder sig, og det kan være svært at finde rundt i den hjælp det offentlige tilbyder. I guiden finder du de informationer, vi i Ældre Sagens oplever, at pårørende ofte mangler.

Det er informationer om og hjælp til kontakten med sundhedsvæsenet, plejehjemmet og øvrige offentlige myndigheder. Du finder også gode råd til at håndtere din egen situation. Ethvert forløb som pårørende er forskelligt – og der findes mange måder at være pårørende på. Guiden giver ikke alle svar, men vi håber, den kan hjælpe dig til en bedre tid sammen med den, du hjælper.

I guidens første halvdel finder du information om fuldmagter, hjemmehjælp, plejehjem, tilskud og testamenter.  I anden halvdel er der information at hente, hvis du er erhvervsaktiv og samtidig hjælper en du er tæt på. Du kan blive klogere på omsorgsorlov og på at tage den svære snak om døden. Endelig bliver du guidet videre til den hjælp, der kan være at finde i fx Ældre Sagens mange lokalafdelinger eller i Ældre Sagens Facebookgruppe for pårørende

Du kan også læse guiden online her.

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

Demensguide
Ældre Sagens Demensguide kan besvare nogle af de mange spørgsmål, som opstår hos pårørende i et demensforløb.

Guiden har skiftet navn og er blevet opdateret. Den kan være med til at støtte pårørende, følelsesmæssigt og praktisk. Ethvert forløb vil dog være forskelligt. Denne guide rummer ikke alle svarerne, men vi håber, at du som pårørende bliver bedre rustet til at leve med en demenssygdom i familien med denne guide.

Bliver sendt inden for 10 dage med Post Nord.

Du kan også læse guiden online her.

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

demenskit
Det nationale demenssymbol - en håndsrækning – er et frivilligt hjælpeværktøj til mennesker med demens. Symbolet fås i en kit-løsning som består af 5 genstande: pin/nål, nøglering, klistermærker og en nøglesnor med kort.

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark har sammen med mennesker med demens udviklet et nationalt demenssymbol, som skal bidrage til at gøre det mere trygt for mennesker med demens og deres pårørende, når de færdes i det offentlige rum. Symbolet viser, at man har demens, og giver omverdenen bedre mulighed for at hjælpe og udvise tålmodighed.

Det kan bruges på mange måder - både diskret eller mere synligt. På den måde passer det til forskellige ønsker og behov – og det er helt op til den enkelte at bestemme, hvordan symbolet skal bruges. Klistermærkerne kan fx sættes på et betalingskort eller rejsekort, så det ikke er synligt for alle, men kun for relevant personale, og nålen kan sættes på tøjet, så det er mere synligt.
Hvis du blot ønsker enkeltdele, så sende en mail til folkebevaegelsen@demensvenligtdanmark.dk

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

Vil du hjælpe os med at forbedre det nationale demenssymbol?
Vi vil gerne høre dine tanker, uanset om du bestiller til dig selv, eller på vegne af en anden, læse mere her.

Alder ingen hindring
Ældre Sagens Fremtidsstudiet 2015; Et studie af livet, forventningerne og ønskerne til fremtiden blandt danskere mellem 50 og 89 år.

Med Fremtidsstudiet 2015 tager vi i Ældre Sagen temperaturen på nuværende og kommende ældre – både dem, der er på arbejdsmarkedet, og dem, der er gået på pension; det mindretal, der modtager hjemmehjælp, og det flertal, der ikke gør. Fremtidsstudiet er en opfølgning på Fremtidsstudiet fra 2010 – og det femte store studie af nuværende og kommende ældre, som Ældre Sagen gennemfører.

Bliver sendt inden for 10 dage med Post Nord. 

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

Frivillige skaber livskvalitet
Bogen giver dig konkrete råd og redskaber til, hvordan du i praksis samarbejder med frivillige foreninger.

Bogen indeholder fire trin og 19 konkrete redskaber til, hvordan du styrker og udvikler samarbejdet i praksis. Bogen hjælper dig også med at besvare de spørgsmål der må opstå om regler og jura.

Bogen præsenterer også en lang række citater og cases fra personer og projekter, som i praksis skaber succesfuldt samarbejde på tværs af den frivillige og offentlige verden.

Du kan bruge bogen uanset, om du er ny i samarbejdet med frivillige, eller om du er en erfaren samarbejdspartner. Den kan både læses som en guide til samarbejdet fra start til slut eller som et opslagsværk med inspiration til, hvordan samarbejdet kan gribes an i praksis.

Bliver sendt inden for 10 dage med Post Nord.

Du kan læse bogen her

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

Alle tiders boliger - inspiration til at bygge boliger, der tilgodeser alle faser i livet
Alle tiders boliger
Bogen giver dig inspiration til at bygge boliger, der tilgodeser alle faser i livet.
Mange boliger bliver i dag bygget og indrettet til idealmennesker uden funktionsnedsættelser. Bogen indeholder derfor gode ideer og inspiration til, hvordan du fremtidssikre din bolig. 
Den indeholder tegninger, fotos og nyttige tjeklister, som gør dine beslutninger nemmere, når du skal tænke alderdom ind i boligen.
 
Bogen er skrevet af Margrethe Kähler, tidligere chefkonsulent og jurist i Ældre Sagen.
 
Bliver sendt inden for 10 dage med Post Nord. 

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

 

Bofællesskab - nyttig viden og inspiration til, hvordan I finder hinanden og etablerer et bofællesskab.
Bofællesskab
Bogen 'Bofællesskab - Fra drøm til virkelighed' giver dig nyttig viden og inspiration til, hvordan I finder hinanden og etablerer et bofællesskab.
Du får gode, praktiske råd til, hvordan du skal vælge, om det skal være leje-, andels- eller ejerbofællesskab. 
Du kan i bogen læse mere om finansiering, jura og vedtægter – og ikke mindst også læse om det daglige liv i bofællesskaber. Herunder hvordan man løser store som små konflikter. 

Bogen er skrevet af Margrethe Kähler, tidligere chefkonsulent og jurist i Ældre Sagen.
 
Bliver sendt inden for 10 dage med Post Nord.
 
Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.
Kys livet - også når det gør ondt tager udgangspunkt i seks kvinder og syv mænds fortællinger
Kys livet - også når det gør ondt
Bogen tager udgangspunkt forskellige mennesker med forskellige livsformer, humør, sind, meninger og holdninger.

Fælles for alle bogens personer er, at de har noget på hjertet – og ikke mindst, at de har viljen til at løse de udfordringer og problemer, som de står overfor. 

Bogen er skrevet af Margrethe Kähler, tidligere chefkonsulent og jurist i Ældre Sagen.

Bliver sendt inden for 10 dage med Post Nord.

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

 
Tæt på døden handler om, ja, døden. Ældre Sagen vil gerne medvirke til at sætte ord på døden for at gøre op med det tabu, den stadig er omgivet af
Tæt på døden
'Tæt på døden' handler om døden. Ældre Sagen vil gerne medvirke til at sætte ord på døden for at gøre op med det tabu, den stadig er omgivet af.

I bogen, kan du møde pårørende, som har mistet, og personale på hospitaler, på plejehjem og i hjemmeplejen, der gør en stor indsats for, at døende og deres familier får en sidste god tid.
Du kan også læse om livet på hospice, bedemænds arbejde, og hvad præsten ved om sorg. 

Bogen er skrevet af Margrethe Kähler, tidligere chefkonsulent og jurist i Ældre Sagen.

Download bogen som e-bog til din tablet eller smartphone

Bliver sendt inden for 10 dage med Post Nord.

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.

 
Nødbolig eller lysthus
I 'Nødbolig eller lysthus' udfolder Ældre Sagen sin vision om plejehjem som hjem, hvor man kan leve et godt, trygt og værdigt liv, når man ikke længere kan klare sig derhjemme.

De fleste mennesker frygter tanken om at skulle flytte på plejehjem.
Vi vil gerne være med til at mane den frygt i jorden og vise, hvad der skal til, for at skabe et godt liv på plejehjem.
Når vi kommer på plejehjem, er vi som regel tættere på livets afslutning. Netop derfor skal vi have mulighed for at leve omgivet af hverdagsting, som skaber livsglæde her og nu: Musik, blomster på bordet, måltider fra plejehjemmets køkken, ture med cykelpiloter, æbleskrælning under åben himmel og et personale, som behandler os venligt og respektfuldt og kan leve sig ind i, hvad vi tænker og føler.

Du kan også læse bogen online Klik for at åbne et nyt vindue

Bliver sendt inden for 10 dage med Post Nord.

Skal du købe flere bøger samtidig, så kontakt MedlemsService på tlf. 33 96 86 89 eller aeldresagen@aeldresagen.dk, så kan de hjælpe med bestillingen.