Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Tillæg og tilskud

Offentlige tilskud og tillæg du kan søge

Det skal du vide om varmechecken i 2022

Hvad er reglerne, og hvornår bliver varmechecken udbetalt? Læs om regler og kriterier for varmechecken.

 

Den 10. august 2022 blev varmechecken udbetalt til over 400.000 husstande, som opfylder kriterierne for at få checken.

Sådan søger du om varmecheck, hvis du ikke har fået varmechecken udbetalt

I begyndelsen af 2023 kan du søge om at få varmechecken udbetalt, hvis du mener, du opfylder betingelserne for at få varmechecken, men ikke har modtaget den.

Læs mere om at ansøge om varmecheck 

Kontakt Energistyrelsens hotline, hvis du har spørgsmål

Energistyrelsen har oplyst, at du kan ringe på telefon 5167 4313, som er en hotline, hvis du har spørgsmål til varmechecken. Du kan også gå ind på hjemmesiden www.varmecheck.dk.

Gå til www.varmecheck.dk

I april 2022 vedtog Folketinget en lov om at udbetale en varmecheck på 6.000 kroner, hvis din bolig bliver opvarmet med en af de opvarmningsformer, der har oplevet de største prisstigninger i 2021-2022.

Læs mere om regler og kriterier for varmechecken herunder. 

Hvor stor er varmechecken?

Varmechecken er på 6.000 kroner, og det er et skattefrit engangsbeløb.

Hvem får varmechecken?

Du får varmechecken udbetalt automatisk, hvis du er blandt de cirka 419.000 husstande, der har en samlet indtægt under 650.000 kroner, og som opvarmer boligen med en af de opvarmningsformer (se opvarmningsformerne herunder), der har oplevet de største prisstigninger.

Der kan kun udbetales ét tilskud pr. husstand.

Det har ingen betydning for varmechecken, om du bor i ejer- eller lejebolig. Folkeregisteradressen er afgørende, så hvis du er registreret som fastboende med adresse i et sommerhus, kan du også være berettiget.

Kriterier du skal opfylde for at få varmecheck

Du skal opfylde disse overordnede kriterier for at få varmechecken:

  • Din husstands indtægt skal i 2020 have været på under 650.000 kroner (706.000 kroner før AM-bidrag).
  • Din bolig skal være opvarmet med:
    1. Individuelt gasfyr, eller
    2. Fjernvarme, hvor fjernvarmeværket anvender mere end 65 % gas eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigning, eller
    3. El-radiator eller varmepumpe som primær varmekilde med tilsvarende prisstigning med et forbrug på over 1.500 kWh i december 2021.

Hvordan får jeg varmecheck udbetalt?

Varmechecken bliver automatisk udbetalt til dig, hvis du opfylder kriterierne ovenfor.

Det sker automatisk, fordi udbetalingerne sker på baggrund af oplysninger fra registre og tilgængelige data. 

Der er taget udgangspunkt i din bopælsadresse per 1. januar 2022.

Varmechecken er udbetalt til den ældste i husstanden.

Bliver jeg modregnet?

Varmechecken er en skattefri engangsudbetaling, som ikke modregnes ved beregning af folkepension og tillæg.

Udbetaling af varmechecken

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) står for udbetaling af engangstilskuddet til din NemKonto på vegne af Energistyrelsen. 

Du skal kontakte Energistyrelsen, hvis du har spørgsmål til udbetalingen eller til lovforslagets indhold. 

Læs spørgsmål og svar om varmechecken 

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte Ældre Sagens rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Baggrund for varmechecken 2022

Den politiske aftale og tillægsaftalen om varmecheck supplerer en tidligere politisk aftale om en særlig pulje til at dække kommunernes merudgifter til personligt tillæg og rimeligt begrundede enkeltudgifter som følge af ekstraordinært høje varme- og elregninger til bl.a. pensionister.

Der står i tillægsaftalen, at partierne, der har indgået aftalen, også er enige om at forhøje og forlænge den tidligere afsatte pulje til økonomisk hjælp som følge af ekstraordinært høje varme- og elregninger.

Kommunerne kan søge puljen for at få dækket direkte merudgifter til f.eks. personligt tillæg til pensionister og enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere. Puljen forlænges, så der kan udbetales tilskud til hjælp til energiudgifter frem til udgangen af vintersæsonen 2022/23.

Samtidig forhøjes puljen med yderligere 100 mio. kr., så den samlede ramme udgør 200 mio. kr. Med forlængelsen af puljen understreger de partier, der har indgået aftalen, behovet for, at kommunerne aktivt anvender de eksisterende ordninger til at hjælpe der rammes af de usædvanligt høje energipriser.

Læs mere om varmetillæg til pensionister og den særlige pulje

Download lovforslaget ”Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022” som pdf-fil 

Sidst opdateret 23.11.2022