Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ældrecheck

Ældrecheck satser 2023 – et tillæg til din folkepension

5000 kr. skattefrit i ekstra ældrecheck i 2023

Er du folkepensionist, så kan du modtage ældrecheck. Læs her hvordan.
Artiklen kort

5000 ekstra i ældrecheck i maj 2023

Torsdag den 27. april 2023 blev det vedtaget i Folketinget, at danske folkepensionister skal have ekstra økonomisk støtte. Hvis du modtog ældrecheck i 2023, vil du få 5000 kroner ekstra skattefrit.

Betingelserne, for at modtage pengene, er, at du har modtaget ældrecheck i 2023. Pengene vil automatisk blive udbetalt i maj 2023, og hvis du ikke modtager dem, kan du søge om dem senere.

Torsdag den 27. april 2023 blev det vedtaget i Folketinget, at landets folkepensionister skal have ekstra økonomisk støtte. Det betyder, at du får ekstra 5000 kroner skattefrit, hvis du har modtaget ældrecheck i 2023.

Om din personlige tillægsprocent er nedsat, eller du modtager brøkpension, har ikke indflydelse på, om du modtager de ekstra 5000 kr.

Hvem får 5000 kr. ekstra i ældrecheck 2023?

Betingelserne du skal opfylde for at få de 5000 kroner ekstra i 2023:

  • Du har modtaget ældrecheck i 2023.

Hvornår udbetales den ekstra ældrecheck på 5000 kr. i 2023?

De ekstra 5000 kroner vil gå ind på din konto i løbet af maj 2023, hvis du opfylder betingelserne. Udbetaling Danmark står for udbetalingen, og pengene vil gå ind på samme konto, som du modtager den ordinære ældrecheck på.

Pengene udbetales automatisk

Du skal ikke gøre noget for at få de 5000 kroner udbetalt. Udbetaling Danmark står for udbetalingen, som er automatiseret. Det betyder, at det er en automatisk proces at kortlægge, om du opfylder betingelserne. 

Hvis du ikke modtager de 5000 kr.

Opfylder du betingelserne, men alligevel ikke har fået udbetalt de 5000 kroner i maj 2023, vil der være en endnu en automatisk udbetaling i september 2023, hvor dine penge kan blive udbetalt.

Det er også muligt, at pengene kan blive udbetalt i forbindelse med efterreguleringen af pensionen i 2024 for det foregående kalenderår.

Den sidste automatiske udbetaling sker i slutningen af 2024.

Hvis du efter 1. november 2024 endnu ikke har modtaget den ekstra økonomiske støtte – og mener du opfylder betingelserne – kan du søge om at få pengene udbetalt. 

Hvis du har formue

Den ekstra skattefri check skal ikke indberegnes i din formue før fra år 2026. Hvis udbetalingen af de 5000 kroner medfører, at din formue kommer til at overstige formuegrænsen for udbetaling af ældrecheck (i 2023 er 95.800 kr.), skal du selv huske at oplyse det til Udbetaling Danmark. Det gør du på borger.dk/oplys formue ved ældrecheck.

Ekstra økonomisk støtte i 2022

Der blev også udbetalt en ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til modtagere af ældrechecken for 2022.

Det vil sige, at der er tale om i alt 2 x 5000 kroner i ekstra ældrecheck. De ekstra 5000 kroner fra 2022 blev udbetalt over to rater à 2500 kroner.

Hvis du ikke fik den ordinære ældrecheck i 2022, og det i forbindelse med årsopgørelsen for 2022 viser sig, at du er berettiget til ældrechecken, vil du herefter også få udbetalt den ekstra check på de 5000 kroner fra 2022. 

Årsopgørelsen for 2022 bliver foretaget cirka midt 2023. Hvis du ikke får udbetalt den ekstra check ved årsopgørelsen for 2022 – og mener du er berettiget – kan du fra den 1. november 2023 til den 31. december 2024 søge om at få udbetalt den ekstra støtte på 5000 kroner for 2022.

Spørgsmål til ældrecheck og den ekstra udbetaling?

Har du spørgsmål til ældrecheck, er du altid velkommen til at kontakte Ældre Sagens rådgivning. Du behøver ikke være medlem.

+ Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Om artiklenKilde
Ældre Sagen.

Skribent
Digital redaktør i Ældre Sagen, Anja Nielsen.

Ældre Sagens fagligt ansvarlige
Socialrådgiver Anne-Birgitte Sindahl

Sidst opdateret 28.04.2023