Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ældrecheck

Ældrecheck satser 2023 – et tillæg til din folkepension

5000 kr. skattefrit i ekstra ældrecheck i 2023

Er du folkepensionist, så kan du modtage ældrecheck. Læs her hvordan.
Artiklen kort

5000 ekstra i ældrecheck i maj 2023

Torsdag den 27. april 2023 blev det vedtaget i Folketinget, at danske folkepensionister skulle have ekstra økonomisk støtte.

Betingelserne for at modtage pengene var, at du har modtaget ældrecheck i 2023. Pengene blev udbetalt automatisk i maj 2023. Hvis du ikke har modtaget dem, kan du søge om dem senere.

Læsetid 3-4 minutter

_________________

Torsdag den 27. april 2023 blev det vedtaget i Folketinget, at landets folkepensionister skulle have ekstra økonomisk støtte. Det betød, at du fik ekstra 5000 kroner ekstra og skattefrit, hvis du har modtaget ældrecheck i 2023.

Om din personlige tillægsprocent er nedsat, eller du modtager brøkpension, har ikke indflydelse på, om du modtog de ekstra 5000 kr.

Hvem får 5000 kroner ekstra i ældrecheck 2023?

Betingelserne du skal opfylde for at få de 5000 kroner ekstra i 2023:

  • Du har modtaget ældrecheck i 2023.

Hvornår udbetales den ekstra ældrecheck på 5000 kroner i 2023?

De ekstra 5000 kroner gik ind på din konto i løbet af maj 2023, hvis du opfyldte betingelserne. Udbetaling Danmark står for udbetalingen, og pengene gik derfor ind på samme konto, som du modtager din normale ældrecheck på. 

Hvis du ikke har modtaget de 5000 kroner

Opfylder du betingelserne, men har du alligevel ikke fået udbetalt de 5000 kroner i maj 2023, vil der være en endnu en automatisk udbetaling i september 2023, hvor dine penge kan blive udbetalt.

Det er også muligt, at pengene kan blive udbetalt i forbindelse med efterreguleringen af pensionen i 2024 for det foregående kalenderår.

Den sidste automatiske udbetaling sker i slutningen af 2024.

Hvis du efter 1. november 2024 endnu ikke har modtaget den ekstra økonomiske støtte – og mener du opfylder betingelserne – kan du søge om at få pengene udbetalt. 

Hvis du har formue

Den ekstra skattefri check skal ikke indberegnes i din formue før fra år 2026. Hvis udbetalingen af de 5000 kroner medfører, at din formue kommer til at overstige formuegrænsen for udbetaling af ældrecheck (i 2023 er den 95.800 kr.), skal du selv huske at oplyse det til Udbetaling Danmark. Det gør du på borger.dk/oplys formue ved ældrecheck.

Ekstra økonomisk støtte i 2022

Der blev også udbetalt en ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til modtagere af ældrechecken for 2022.

Det vil sige, at der er tale om i alt 2 x 5000 kroner i ekstra ældrecheck. De ekstra 5000 kroner fra 2022 blev udbetalt over to rater à 2500 kroner.

Hvis du ikke fik den ordinære ældrecheck i 2022, og det i forbindelse med årsopgørelsen for 2022 viser sig, at du er berettiget til ældrechecken, vil du herefter også få udbetalt den ekstra check på de 5000 kroner fra 2022. 

Årsopgørelsen for 2022 bliver foretaget cirka midt i 2023. Hvis du ikke får udbetalt den ekstra check ved årsopgørelsen for 2022 – og mener du er berettiget – kan du fra den 1. november 2023 til den 31. december 2024 søge om at få udbetalt den ekstra støtte på 5000 kroner for 2022.

Spørgsmål til ældrecheck og den ekstra udbetaling?

Har du spørgsmål til ældrecheck, er du altid velkommen til at kontakte Ældre Sagens rådgivning. Du behøver ikke være medlem.

+ Kontakt Ældre Sagens rådgivning

Om artiklenKilde
Ældre Sagen

Skribent
Digital redaktør i Ældre Sagen, Anja Nielsen

Ældre Sagens fagligt ansvarlige
Socialrådgiver Anne-Birgitte Sindahl

Sidst opdateret 06.09.2023