Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Digital kontakt til det offentlige

MitID, digital post og digital selvbetjening

Bliv undtaget fra digital selvbetjening

Kontakten med det offentlige sker i stigende grad på internettet. Du kan få hjælp til den digitale selvbetjening eller blive undtaget, hvis det er nødvendigt.

 

Digital selvbetjening gør det muligt at betjene dig selv via internettet. Du skal bruge digital selvbetjening, når du fx skal flytte adresse, skifte læge, bestille sygesikringskort og ansøge om en lang række offentlige ydelser fx boligstøtte, helbredstillæg og personligt tillæg.

Hvordan får jeg hjælp?

Du skal henvende dig i din lokale Borgerservice, hvis du har brug for hjælp og vejledning til at ansøge digitalt. På Borgerservice kan de svare på dine spørgsmål og guide dig igennem, hvordan du gør. Mange kommuner har computere stående i Borgerservice, så du kan få hjælp af en medarbejder til at sende din ansøgning.

Hvordan bliver jeg undtaget fra digital selvbetjening?

Du kan blive undtaget fra digital selvbetjening, hvis du ikke kan bruge det. Det er den medarbejder, som møder dig på Borgerservice, der skal vurdere, om du kan blive undtaget eller ej.

Det er op til den enkelte kommune at bestemme hvilke alternative ansøgningsmuligheder, de giver dig. Det kan fx være en papirblanket, du skal udfylde, eller en mundtlig ansøgning, hvor medarbejderen på Borgerservice taster dine oplysninger ind.

Der er ikke noget krav om, at du skal møde op på Borgerservice for at blive undtaget fra digital selvbetjening. Du kan fx nøjes med at ringe til din lokale Borgerservice.

Du bliver ikke undtaget fra al digital selvbetjening på én gang. Undtagelsen sker først, når det er aktuelt. Det vil sige, du først kan blive undtaget, når du skal bruge den aktuelle selvbetjeningsløsning. Det kan fx være fordi, du skal søge om boligstøtte eller flytte adresse. Din undtagelse gælder således kun for den aktuelle ansøgning.

Fritagelse for Digital Post

Du er ikke automatisk fritaget for Digital Post, fordi du er undtaget fra digital selvbetjening.

Læs artiklen: Bliv fritaget for Digital Post

Sidst opdateret 16.05.2023