Målgruppe

Sidst redigeret den 09.01.2018

Voksne mellem 18 og 67 år, der ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet pga. betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan få en ledsageordning. Dette uanset boform.

Har man fået bevilget en ledsageordning, kan ordingen beholdes efter, at man er fyldt 67 år.

Målgruppen er:

  • kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap
  • personer med handicap i forhold til at kunne kommunikere, f.eks. ved afasi
  • blinde
  • hjerneskadede
  • udviklingshæmmede
  • andre, der af den ene eller anden grund er ude af stand til at færdes på egen hånd.

Ordningen gælder som hovedregel ikke personer, der har nedsat funktionsevne alene som følge af sindslidelser og/eller sociale årsager, da det vil stille særlige krav om indsigt og træning, som ligger ud over, hvad man forudsætter, en  ledsager skal have. 

Personer med en sindslidelse, der ikke har behov for socialpædagogisk støtte, kan være berettiget til en ledsageordning, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne.

Indhold hentes