Målgruppe

Sidst redigeret den 15.01.2024

Voksne mellem 18 og folkepensionsalderen, der ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet pga. betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan få en ledsageordning. Man er også omfattet af ordningen, hvis man bor i et botilbud.

Har man fået bevilget en ledsageordning, kan ordningen beholdes efter, at man har nået folkepensionsalderen. 

Ordningen gælder som hovedregel ikke personer, der har nedsat funktionsevne alene som følge af psykisk sygdom og/eller sociale årsager, da det vil stille særlige krav om indsigt og træning, som ligger ud over, hvad man forudsætter, en ledsager skal have. 

Personer med en psykisk sygdom, der ikke har behov for socialpædagogisk støtte, kan være berettiget til en ledsageordning, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne.

Forsøgsordning for blinde eller stærkt svagtseende, som har nået folkepensionsalderen
I en forsøgsperiode til og med 2024 kan personer, som er blinde eller stærkt svagtseende, søge om at få en ledsager, selvom man har nået eller passeret folkepensionsalderen.

Ordningen betyder, at ældre med synshandicap kan komme trygt omkring og undgå ensomhed og isolation.

Man kan få op til 7 timers ledsagelse om måneden med mulighed for at spare timer op. Man vælger selv, hvilke aktiviteter man vil bruge ledsagerordningen til.

Der er mulighed for selv at vælge en ledsager, eller man kan bede om at få stillet en ledsager til rådighed. 

Man visiteres til ordningen af Dansk Blindesamfund. 

Kontakt Dansk Blindesamfunds visitationsmedarbejder på tlf. 69 16 16 58, hverdage mellem 9.00 – 15.00 eller pr. mail til medlemsservice@blind.dk.

Indhold hentes