Vejledning til pårørendefuldmagter

Nedenfor kan du få vejledning til Ældre Sagens fuldmagter. Vær opmærksom på, at vejledningen er opdelt i et generelt afsnit og tre specifikke afsnit, der omhandler de tre typer fuldmagter, du kan udfylde.

Det enkelte afsnit kan åbnes ved at klikke på krydset ud for overskriften. 

Generelt

Fuldmagt vedrørende fast ejendom

Fuldmagt vedrørende økonomi

Fuldmagt vedrørende personlige forhold