Pårørendefuldmagt for fast ejendom

På denne side kan du udfylde din fuldmagt vedrørende fast ejendom med dine personlige informationer.

Se eksempel på en færdigudfyldt fuldmagt og instruks med notarpåtegning

Se eksempel på en færdigudfyldt fuldmagt og instruks med vitterlighedsvidner 

Vi anbefaler, at du læser vejledningen, før du udfylder fuldmagten. Det er også muligt at få hjælp ved at klikke på ikonerne med spørgsmålstegn nedenfor.

Hvis man er enlig, i ægteskab med særeje eller er papirløst samlevende kan denne fuldmagt ikke anbefales. Ældre Sagen råder til, at man i stedet kontakter fx en advokat for at få en skræddersyet fuldmagt.

Fuldmagten består af to dokumenter: Fuldmagt vedrørende fast ejendom og Intern instruks. Når du har udfyldt felterne nedenfor, skal du derfor klikke på både "Hent fuldmagt" og "Hent Intern instruks". Men først skal du markere, at du har læst vejledningen. Derefter skal du printe begge dokumenter og underskrive instruksen. Selve fuldmagten skal du underskrive enten foran to vitterlighedsvidner eller hos notaren.

Læs vejledningen til fuldmagterne her


Fuldmagtsgiver

Her skriver du navn, cpr.nr. og adresse på fuldmagtsgiver. 
Navn *
CPR-nummer (Eks. 050545-1234) *
Adresse *
Postnummer *
By *

Fuldmægtig

Her skriver du navn, cpr.nr. og adresse på fuldmægtigen. Fuldmægtigen kan være ægtefælle, barn, stedbarn, sviger barn, et hvilket som helst andet familiemedlem eller en ven eller nabo. 
Navn *
CPR-nummer (Eks. 050545-1234) *
Adresse *
Postnummer *
By *

Alternativ fuldmægtig

Her skriver du navn, cpr.nr. og adresse på en alternativ fuldmægtig, som kan benytte fuldmagten, hvis førstnævnte fuldmægtig ikke kan eller vil påtage sig opgaven.
Navn
CPR-nummer (Eks. 050545-1234)
Adresse
Postnummer
By

Fuldmagtens omfang

For at gøre fuldmagten så konkret og aktuel som muligt, skal du her skrive de konkrete informationer om de enkelte faste ejendomme. Det er en god ide at anføre matrikelnummer på ejendommen(e). Tryk "tilføj felt" for hver ejendom. 

Fuldmagten giver fuldmægtigen adgang til alle de nævnte former for beslutninger og rets-handler vedrørende fast ejendom med samme virkning, som hvis de var foretaget af fuld-magtsgiver selv. Det gælder uanset om det er helårsbolig, andelsbolig, sommerhus, feriebolig, time-share eller anden boligform med hel eller delvis ejerskab. Hvis man ønsker at angive begrænsninger i fuldmægtigs brug af fuldmagten kan det skrives under "Evt. andre ønsker og/eller begrænsninger" i den interne instruks.
Ejendommens adresse*
Postnr. *
By*
Evt. matrikelnummer (Valgfri)

Intern Instruks

I dette felt har du mulighed for at tilføje private ønsker og/eller begrænsninger til fuldmægtigen.
Hvis du har flere forskellige personlige instrukser, kan du trykke "Tilføj eget felt".

I den personlige instruks angiver du specielle retningslinjer, som du  ønsker fuldmægtigen skal følge, når han/hun bruger fuldmagten på dine vegne. På den måde kan du evt. begrænse fuldmægtigens anvendelse af fuldmagten ud over det, der allerede står i fuldmagten.
Evt. andre ønsker og/eller begrænsninger

Underskrift

Du skal her vælge, om du vil have fuldmagten underskrevet hos en notar, eller om du vil benytte dig af vitterlighedsvidner. Vær opmærksom på, at hvis du vælger notar, så skal du først underskrive fuldmagten foran notaren.  

Her kan du vælge, om du vil underskrive fuldmagten hos en notar eller om du vil benytte dig af vitterlighedsvidner. Dit valg afspejles i fuldmagten.


Hent de 3 dokumenter hver for sig

Fuldmagten består af to dokumenter: Fuldmagt vedrørende økonomi og Intern Instruks. Når du har udfyldt felterne ovenfor, skal du derfor klikke på både "Hent fuldmagten" og "Hent den Interne Instruks". Men først skal du markere, at du har læst vejledningen. Derefter skal du printe begge dokumenter og underskrive instruksen. Selve formularen skal du underskrive enten foran to vitterlighedsvidner eller hos notaren. 
 
Læs hele vejledningen her