Medicin

Bliv klog på medicin, regler og tilskud

Du kan søge erstatning ved behandlingsskader

Du har mulighed for at søge erstatning, hvis du har fået en skade efter en sundhedsfaglig behandling. Læs om hvilke skader, der er omfattet af reglerne.

Hvis du har været uheldig og fået en skade efter sundhedsfaglig behandling, er det muligt at søge om erstatning.

Sundhedsfaglig behandling vil sige en undersøgelse eller behandling, du har fået af en person, der hører under betegnelsen autoriseret sundhedsperson eller personer, der handler på vegne af en autoristeret sundhedsperson.

Det betyder ikke noget for din mulighed for at søge erstatning, om behandlingen er foregået på hospitalet eller hjemme.

Hvilke skader er omfattet?

En skade efter sundhedsfaglig behandling kan fx være:

 • Du har fået utilstrækkelig sårpleje
 • Du er blevet fejlmedicineret
 • Skadelige bivirkninger af medicin
 • Forsinket handling på klare sygdomstegn
 • Forsinket handling på følger efter fald
 • Skader i forbindelse med genoptræning.

Skader ved medicinering

Du kan også søge erstatning, hvis du har fået en skade som følge af den medicin, du er blevet ordineret. En lægemiddelskade kan være psykisk eller fysisk.

En psykisk skade kan være:

 • Hallucinationer
 • Svækket hukommelse
 • Angst
 • Søvnløshed
 • Depression
 • Manglende sexlyst.

En fysisk skade kan fx være blodprop, grå stær, nedsættelse af hørelse, syn eller smagssans.

Erstatning dækker kun lægemidler, der er godkendt til markedsføring i Danmark og udleveret i Danmark. Du kan få erstatning for alvorlige bivirkninger, hvis de er så sjældne, at de optræder med en hyppighed på mindre end 2 pct.

Det kan du bl.a. få erstatning for

 • Varigt mén
 • Svie og smerte
 • Erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste
 • Erstatning til efterladte ved dødsfald.

Der bliver trukket et eget-bidrag på 7.625 kr. (2019) fra din erstatning, hvis du får erstatning.

Læs artiklen: Få tilskud til medicin

Patienterstatningen vurderer din skade

Det er Patienterstatningen, der behandler din sag og vurderer, om du kan få erstatning.

Hvis du klager over en fysisk eller psykisk skade, vurderer Patienterstatningen, om din skade kunne være undgået ved fx at give dig behandlingen på en anden måde. Er det tilfældet, kan du have ret til erstatning.

Du kan også være berettiget til erstatning, selvom de sundhedsfaglige personer har gjort, alt det de skulle. Du kan få erstatning, hvis Patienterstatningen vurderer, at skaden er alvorlig, i forhold til hvor syg du er.

Se Patienterstatningens eksempler på skader

Kun erstatning ved behandling

Det er vigtigt at vide, at du kun kan få erstatning for en skade, der er sket i forbindelse med sundhedsfaglig behandling. Og ikke hvis du fx får en skade i forbindelse med pleje.

Et eksempel på skade i forbindelse med pleje kan være, at en beboer på et plejehjem falder og slår sig. En ansat prøver at hjælpe beboeren op, men ved en fejl taber hun beboeren, der får en flænge i ansigtet og får hjernerystelse.

Den type skade vil Patienterstatningen afvise, da den ikke er sket i forbindelse med sundhedsfaglig behandling.

Læs Patienterstatningen eksempler på afgørelser i erstatningssager

Tidsfrist for at anmelde en skade

Ønsker du at søge om erstatning for en skade, skal skaden anmeldes senest 3 år efter det tidspunkt, hvor du finder ud af, at du har en skade

Hvis det er mere end 10 år siden, du blev behandlet, kan du ikke få din sag behandlet, også selv om du først for nyligt har fundet ud af, at du har en skade.

Samme tidsfrister gælder for lægemiddelskader. 10 års-fristen beregnes fra den dag, hvor lægemidlet er udleveret.

Læs om klager på sundhedsområdet i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"


Kilde:  Patienterstatningen (www.pebl.dk)

Sidst opdateret 09.09.2019