Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Genoptræning

Kend reglerne for genoptræning

Det kan du få ud af vedligeholdende træning

Med vedligeholdende træning styrker du de færdigheder, der gør, at du kan klare praktiske opgaver hjemme i længere tid.

Praktiske opgaver som at gøre rent, rydde op og lave mad, som du har været vant til selv at klare, kan blive en udfordring, hvis du har været alvorligt syg eller har en kronisk sygdom.

Men med vedligeholdende træning (også kaldet vedligeholdelsestræning) kan du træne og styrke lige netop de færdigheder, du har brug for, så du selv kan klare praktiske opgaver og sociale udfordringer i hverdagen.

Vedligeholdende træning kan også hjælpe dig til at komme til kræfter oven på et sygdomsforløb.

Sådan hjælper vedligeholdende træning dig

Vedligeholdelsestræning hjælper dig til:

  1. at kunne klare så meget som muligt derhjemme selv
  2. at forebygge, at dit helbred bliver dårligere. Det vil sige at modvirke det, man kalder funktionstab eller nedsat funktionsevne.

En nedsat funktionsevne kan være fysisk, psykisk eller socialt (hvis du fx har problemer med angst, sociale kontakter eller sociale forpligtelser).

Du kan have gavn af vedligeholdelsestræning, hvis du har:

  • brækket benet, haft hoftebrud eller en blodprop
  • gennemgået et kompliceret sygdomsforløb
  • en kronisk sygdom eller lidelser.

Sådan kommer du gang med vedligeholdende træning

Du kan blive visiteret til vedligeholdende træning gennem din kommune, hvis din funktionsevne er nedsat, og hvis du har behov for en individuel træningsindsats.

Kommunen vurderer, om du har behov for vedligeholdende træning, og hvilken form for træning, du har behov for.

Du kan ikke blive visiteret til vedligeholdende træning gennem kommunen, hvis du selv er i stand til at benytte træningstilbud i andre sammenhænge, fx træne i fitness- eller træningscenter.

Hvis det er tilfældet, findes der forskellige øvelser, du kan lave selv – hjemme eller i fitness – hvis du gerne vil træne, så du kan klare praktiske opgaver derhjemme længst muligt.

Læs også: Gode råd til at træne balance

Få henvisning til vedligeholdende træning

Du skal henvende dig til visitationen eller sundhedscentret, hvis du ønsker at blive visiteret til vedligeholdende træning gennem kommunen.

Du kan enten selv henvende dig eller få din læge, en pårørende eller en medarbejder fra hjemmeplejen til at henvende sig på dine vegne.

En ergoterapeut eller en fysioterapeut vil vurdere dit behov for træning. Hvis du får bevilget træning, er det typisk for tre måneder – men i nogle situationer kan perioden blive forlænget.

Du får øvelser, som du kan fortsætte med derhjemme, efter dit træningsforløb er slut.

Sådan foregår vedligeholdende træning

Du planlægger og aftaler din vedligeholdende træning sammen med en ergoterapeut eller en fysioterapeut.

Andre faggrupper som social- og sundhedshjælpere kan også hjælpe til, hvis der er behov for det. Det kan fx være, hvis du får praktisk hjælp eller personlig pleje derhjemme.

Sammen tilrettelægger I din træning ud fra de ting, du har svært ved selv at klare i hverdagen.

Træningen består i forskellige typer af fysisk træning. Det kan være fx styrke- og gangtræning, siddende gymnastik eller træning med maskiner.

Det kan også være, du har brug for at træne nogle sociale færdigheder, så du bliver bedre mentalt rustet til at møde og være sammen andre mennesker.  

Træningen foregår individuelt eller på hold i et kommunalt sundhedscenter, træningscenter eller dagcenter – eller i dit eget hjem.

Du skal ikke betale for vedligeholdende træning

Du skal ikke betale for din vedligeholdende træning, hvis du er visiteret gennem kommunen.

Nogle kommuner tilbyder at hjælpe med at betale transporten til og fra træningscenteret, hvis du ikke selv er i stand til at komme frem. Andre kommuner har egenbetaling for transport.

Du kan kontakte din kommune, hvis du vil vide mere om dine muligheder.

Læs om hvordan du kan få hjælp til transport

Hvis du får afslag

Du kan klage over afgørelsen, hvis du får afslag på din ansøgning om vedligeholdende træning. Du skal klage inden, der er gået fire uger, efter du har modtaget afgørelsen. Husk at bede om en skriftlig afgørelse.

Få hjælp i Ældre Sagen

Du kan altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du vil vide mere om vedligeholdende træning.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Læs mere om genoptræning

Sidst opdateret 22.11.2022