Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Tiny Gardens

Tiny Gardens er en socialøkonomisk virksomhed. De bidrager med et bæredygtigt produkt, der inspirerer til at leve sundt og grønt.
Det gør de under rammen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. De har fokus på mål 8 om “Anstændige jobs og økonomisk vækst” samt mål 12 om “Ansvarligt forbrug og produktion”.