Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Undersøgelse af værdighed i ældreplejen

Dette notat indeholder centrale resultater fra undersøgelser om værdighed i ældreplejen foretaget i 2014.

Dansk Sygeplejeråd, FOA og Ældre Sagen sætter i fællesskab fokus på værdig pleje, omsorg og behandling af ældre.

Vi har i november 2014 gennemført en befolkningsundersøgelse samt to undersøgelser blandt medarbejderne i ældreplejen. Det er med det formål at afdække befolkningens syn på ældreplejen og medarbejdernes opfattelse af mulighederne for at yde en værdig ældrepleje.

Værdighed - den røde tråd i ældreplejen

Ældre Sagen arbejder for, at man kan leve et meningsfuldt liv og bevare sin selvbestemmelse, selvom man er blevet afhængig af hjælp.

Læs mere om mærkesagen værdighed

Sidst opdateret 28.10.2022