Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Besøgsrestriktioner på plejehjem

Ældre Sagen har d. 15. maj 2020 sendt et åbent brev til sundheds- og ældreministeren vedr. besøgsrestriktioner på plejehjem

I et åbent brev sender Ældre Sagen en klar opfordring til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke: Ældre på plejehjem skal sikres mulighed for besøg fra deres nære pårørende.

- Ældre på plejehjem er særdeles hårdt ramt. Det er ægtefælle, børn og børnebørn, de nu har været afskåret fra i to måneder. Restriktionerne gav mening i pandemiens første fase, men de er ude af proportioner nu, og derfor skal der sikres mulighed for besøg på alle plejehjem, på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Både udendørs og indendørs, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Udover besøg fra pårørende er der også behov for, at der sikres bedre mulighed for, at ældre på plejehjem igen kan få nødvendige behandlinger af bl.a. fodterapeuter og frisører.

Ældre Sagen efterlyser en meget klar besked til kommunerne. For trods politisk vilje dækker de nye retningslinjer for besøg stadig ikke de behov, beboere på plejehjem og deres pårørende har.

Ældre Sagen mener ikke, det er rimeligt, at den del af befolkningen med den kortest forventede restlevetid, kan se frem til den længste ventetid.

- Hver eneste dag er kostbar, når man bor på plejehjem. Derfor beder vi sundheds- og ældreministeren om at træde til og få livsglæden tilbage på plejehjemmene, siger Bjarne Hastrup.

Nødvendigt med restriktioner, svarer minister

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke svarer, at det har været nødvendigt at indføre disse restriktioner for at beskytte blandt andet denne sårbare gruppe af borgere mod risikoen for et alvorlig sygdomsforløb eller dødsfald, hvis de smittes med COVID‐19, og derfor er der stadig en række restriktioner, der skal overholdes.

De opdaterede retningslinjer indebærer, at der ikke længere kan nedsættes forbud mod besøg på udendørsarealer. Dertil slår ministeren fast, at besøgsrestriktioner er ikke til hinder for, at både frisører, fodterapeuter, fysioterapeuter, håndværkere og andre, som leverer serviceydelser, igen kan få adgang til plejehjemmene.

Ministeren bekræfter desuden, at besøgsrestriktionerne ikke indebærer et udgangsforbud. Beboerne kan således som udgangspunkt forlade plejehjemmet og vende tilbage igen, uden risiko for at blive sat i karantæne efterfølgende.  Magnus Heunicke er bekendt med, at ikke alle kommuner har fortolket besøgsrestriktionerne ens, og at nogle kommuner har haft en restriktiv praksis. Kommunernes Landsforening er opmærksom på problematikken, og der arbejdes for at sikre en ensartet fortolkning af regler og retningslinjer i kommunerne.   

Trods nye retningslinjer mener Ældre Sagen, at lempelserne er meget svære at få øje på. Derfor arbejder vi videre for, at beboerne igen kan få lov at se deres pårørende under mere normale forhold – fx indendørs i egen bolig, uden overvågning mm.

Sidst opdateret 03.11.2020