Breve til ministeren vedr. akutpladser

Læs Ældre Sagens breve til Ellen Trane Nørby om egenbetaling på akutpladser

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kommuner og hospitalers tilbud til ældre i forbindelse med hospitalsindlæggelse.

Læs hele mærkesagen om sundhedsvæsenet

Sidst opdateret 02.09.2019